ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ έτους 2022

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 12:35

Πέτυχαν το αυτονόητο

Γράφτηκε από
Πέτυχαν το αυτονόητο
Ελάχιστη βάση εισαγωγής στους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .