Δια πάσαν νόσον & πάσαν εργασίαν ο Έλληνας Αστυνομικός

Δια πάσαν νόσον & πάσαν εργασίαν ο Έλληνας Αστυνομικός

poasy

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 200/4/285

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, μία ημέρα μετά τη δημόσια παρέμβασή της για την περαιτέρω επιβάρυνση του κύριου έργου της Ελληνικής Αστυνομίας με τις διατάξεις του «αντικαπνιστικού» σχεδίου νόμου, αλλά και μετά την πρόσφατη έκδοση διαταγών για σύσταση ομάδων παραεμπορίου ανά την Ελλάδα, σε επίπεδο Αστυνομικού Τμήματος, αναγκάζεται εκ νέου να τοποθετηθεί δημοσίως και να καταγγείλει στον ελληνικό λαό ότι η νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, βαδίζει στον ολισθηρό δρόμο του παρελθόντος, όπου αποτυχημένες και καταδικασμένες στη συνείδηση όλων μας, διοικήσεις, χρησιμοποιούσαν τον Έλληνα Αστυνομικό «δια πάσαν νόσον και πάσαν εργασίαν», καλύπτοντας τις αδυναμίες άλλων δημόσιων αρχών και εξυπηρετώντας παράλληλα συμφέροντα που ουδεμία σχέση έχουν με το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό.

Είμαστε αναγκασμένοι να καταγγείλουμε δημοσίως, με βάση νεώτερες αναφορές μελών μας ότι η διοίκηση, καίτοι υπάρχουν συμβάσεις και διαγωνισμοί που καλύπτουν το πλαίσιο δράσης των ιδιωτικών εταιρειών, θεωρεί σκόπιμη την επί μονίμου βάσεως φύλαξη των επιχειρηματικών αυτών χώρων και εν προκειμένω μια βουνοπλαγιά των Αγράφων όπου αναμένεται να τοποθετηθεί συστάδα  ανεμογεννητριών!

Πέρα από το παράδοξο της απόφασης αυτής, να διατίθεται δηλαδή αστυνομική δύναμη σε ρόλο security, ενώ η αγορά όμοιων υπηρεσιών είναι ελεύθερη και ανταγωνιστική, γεννώνται εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητά της και για το κατά πόσο η νέα Ηγεσία εργάζεται για την ενδυνάμωση της αστυνόμευσης και του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, ώστε να ανταποκρίνεται δηλαδή ο Έλληνας Αστυνομικός στα κύρια αστυνομικά του καθήκοντα και όχι να ετερο-απασχολείται ή να  εκτίθεται σε παντοειδείς κινδύνους, εκτελώντας άνωθεν εντολές, αμφιβόλου προεργασίας, μελέτης και προοπτικής. Άραγε, σε περίπτωση - ο μη γένοιτο - σοβαρού τραυματισμού συναδέλφου κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης «παρ-εργασίας», ο τραυματισμός του θα θεωρεί ότι έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης “ιδιωτικής” Υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής;;   

Η Ομοσπονδία μας, καλεί τη νέα Ηγεσία, να λάβει σοβαρά υπόψη της τις ενστάσεις που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα από το συνδικαλιστικό μας φορέα για σειρά αποφάσεών της, να αφουγκραστεί την αγωνία των αστυνομικών και τις ανησυχίες που αναφύονται εντός κι εκτός αστυνομικού σώματος και να απαντήσει, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη διοίκηση που βλέπει το μέλλον, διδασκόμενη από τις επιτυχίες και τα λάθη των προηγουμένων.

Θέλουμε μια αστυνομία δίπλα στον πολίτη, φίλο και σύμμαχο με τον πολίτη για να εκπληρώσουμε την κύρια αποστολή μας και όχι ένα φορέα, άλλοτε «μακρύ χέρι» της εκάστοτε εξουσίας και άλλοτε «υπηρέτη» ποικιλώνυμων συμφερόντων.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .