Συνθήκες προσωρινής κράτησης αλλοδαπών

Συνθήκες προσωρινής κράτησης αλλοδαπών

poasy

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτ.: 800/6/74

 

 

Προς : Την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Κα Υπουργέ

Η Ομοσπονδία μας, όπως γνωρίζετε, παρακολουθεί στενά τις συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και τη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών και όποτε γίνεται δέκτης παραπόνων είτε προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων, συμβάλλει με τις προτάσεις της στην αντιμετώπισή τους.

Αυτή τη φορά θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι γίναμε κοινωνοί έντονου προβληματισμού όσον αφορά τα προβλήματα που δημιουργούνται σε ορισμένες υπηρεσίες εξαιτίας της κράτησης αλλοδαπών στα αστυνομικά κρατητήρια και όχι στις θεσμοθετημένες προς τούτο ειδικές δομές.

Γνωρίζετε επίσης, ότι η χώρα μας στο παρελθόν έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) λόγω συγκεκριμένων καταγγελιών που αφορούσαν συγκεκριμένες αστυνομικές υπηρεσίες. Αποτέλεσμα αυτών των καταδικαστικών αποφάσεων ήταν η ενεργοποίηση της ελληνικής πολιτείας ώστε να δημιουργηθούν στοιχειώδεις υποδομές κράτησης των παρανόμως εισελθόντων αλλοδαπών (προσφύγων και μεταναστών) στην ελληνική επικράτεια. Καίτοι για ένα μεγάλο διάστημα είχε εξομαλυνθεί η κατάσταση όσον αφορά στους προβλεπόμενους από διεθνείς συμβάσεις χρόνους διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών, εντούτοις παρατηρείται εκ νέου το φαινόμενο της παραβίασης των εγγυήσεων που δικαιούνται να απολαμβάνουν οι εν θέματι αλλοδαποί, όταν κρατούνται στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επειδή το θέμα είναι αρκούντος σοβαρό, παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση του προβλήματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες κράτησης και τα δικαιώματα των αλλοδαπών, για τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των αστυνομικών καθώς επίσης για τη διεθνή εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας και πάνω από όλα της χώρας μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .