Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 10:54

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών δυσλειτουργιών

Ερωτήματα σχετικά με την εκτός έδρας μετακίνηση των αστυνομικών δυνάμεων

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 10:11

Φύλαξη ποινικών κρατουμένων

Φύλαξη ποινικών κρατουμένων

Δωρεάν μετακίνηση αστυνομικών με ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ

Νέα διαταγή για την εναρμόνιση του κανονισμού χορήγησης ειδικών αδειών

Συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων

Εφαρμογή διαταγής Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .