Font Size

Cpanel

zaxariudakis

Αντιπρόεδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνης


3 χρόνια μνημόνια - νέο μισθολόγιο

  Η δομή του υπάρχοντος μισθολογίου θεσπίστηκε το έτος 1996 με τον Ν.2448/96 και τόσο αυτή όσο και η φιλοσοφία του, διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, παρά τις ελάχιστες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.3205/2003 (συντελεστές βασικών μισθών - επιδόματα), ο οποίος εξαιρώντας τους ένστολους από το νέο μισθολόγιο, τους στέρησε τη δυνατότητα να εξομοιώσουν τις αποδοχές τους με αυτές των Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίοι είδαν έκτοτε τις αμοιβές τους να αυξάνονται κατακόρυφα με την ενσωμάτωση του Ε.Χ.Υ., αλλά και άλλων ειδικών επιδομάτων στον Βασικό τους Μισθό. Διατηρήθηκαν έτσι οι Β.Μ. σε επίπεδα υποδεέστερα των Δημοσίων Υπαλλήλων, ενώ οι αυξήσεις που δίνονταν στα πλαίσια της ετήσιας εισοδηματικής πολιτικής, ήταν πολύ μικρότερες με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου, το χάσμα στις αμοιβές να αυξάνει, καθώς οι εκάστοτε αυξήσεις υπολογίζονταν στον Β.Μ. και όχι στο σύνολο των αποδοχών.

  Το μεγαλύτερο τμήμα των αποδοχών βάσει του σημερινού μισθολογίου, το οποίο δεν είναι ούτε προνομιακό ούτε και ειδικό, όπως αυτοπροσδιορίζεται, διαμορφώνεται από διάφορα επιδόματα, ενώ ο κύριος κορμός του, -Βασικός Μισθός και Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας- αποτελεί το μικρότερο μέρος των αποδοχών. Παράλληλα, διατηρεί την στρέβλωση έχοντας ως βάση του μισθολογίου και συντελεστή 1, τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (Υπαστυνόμου Β΄), που διαμορφώθηκε μετά και τις περικοπές του Ν.4093/2012 στα 875 €, αντί για τον βαθμό του Αστυφύλακα, που έχει αρνητικό συντελεστή 0,76 και Β.Μ. 717 €, και είναι ο βαθμός πρόσληψης στην Ελληνική Αστυνομία για το 90% των στελεχών της. Αποτέλεσμα της στρέβλωσης αυτής, είναι ότι απαιτούνται 18 χρόνια για να φθάσει η πλειοψηφία των Αστυνομικών στον βασικό μισθό βάσης του Υπαστυνόμου Β΄!

  Από το 2010, που η χώρα μας εισήλθε στην «λογική» των μνημονίων, της επιτήρησης από την Τρόικα και της δημοσιοοικονομικής προσαρμογής, οι μειώσεις στις τακτικές αποδοχές των Αστυνομικών ήταν δυσανάλογα σκληρότερες σε σχέση με τους Δημόσιους Υπαλλήλους, λόγω του επιδοματικού χαρακτήρα του μισθολογίου μας, με συνέπεια να ανέλθουν αυτές έως και στο 45% των ετήσιων αποδοχών μας.

  Μόνον από τις περικοπές του τελευταίου Ν. 4093/2012, οι μειώσεις ξεπέρασαν τα 71 εκατ. € στο ετήσιο μισθολογικό κόστος της ΕΛ.ΑΣ. και έφτασαν έως και το 23% των αποδοχών μας, με μειώσεις στους βασικούς μισθούς έως και 20% (επιστροφή του Β.Μ. βάσης στα επίπεδα του 2008) και των συντελεστών που διαμορφώνουν τους υπόλοιπους στα επίπεδα του 2000-2004, με συνέπεια και την παράλληλη μείωση του Ε.Χ.Υ., ενώ οι περικοπές των επιδομάτων -μεταξύ των οποίων και το ειδικών συνθηκών (επικίνδυνου εργασίας)- να φθάσουν στο 48%. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση στην ετήσια αμοιβή της νυκτερινής εργασίας που φθάνει στο 45%, μέσω της μείωσης της ωριαίας αμοιβής, αλλά και η καθιέρωση ανωτάτου ορίου αμοιβής στις 488 ώρες το έτος (40 ώρες τον μήνα).

  Εκτός των προαναφερόμενων βίαιων μειώσεων έρχονται και νέες, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε τον μήνα Φεβρουάριο 2013, η Κυβέρνηση οφείλει να θεσπίσει νέο μισθολόγιο στους ένστολους με περαιτέρω εξοικονόμηση 88,2 εκατ. € σε όσους υπηρετούν και κατά 161,8 εκατ € στους συνταξιούχους, ποσά που θα πρέπει να προέλθουν μέσω της κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στο μνημόνιο συνεργασίας του Αυγούστου του 2010. Στα πλαίσια αυτά, όπως προκύπτει και από σχετική απάντηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης σε επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή, ήδη «έχει συσταθεί υπηρεσιακή επιτροπή η οποία εξετάζει διάφορα σενάρια νέου μισθολογίου. Ανάλογη επιτροπή έχει συσταθεί και λειτουργεί στους κόλπους του Υπουργείου Εθνική Άμυνας με την συμμετοχή και εκπροσώπου των αποστράτων.

  Είναι λοιπόν σαφές, ότι μετά από τρία χρόνια μνημόνια η περίφημη δημοσιοοικονομική προσαρμογή, με την μείωση των μισθών μας, την αύξηση της φορολογίας, πέρασε μέσα από την οικονομική μας εξαθλίωση, και όπως διαφαίνεται, ετοιμάζονται να μας εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο με τα νέα μέτρα που θα λάβουν ερήμην μας, κτίζοντας ένα νέο μισθολόγιο, δυσμενέστερο του υπάρχοντος, αγνοώντας επιδεικτικά για μια ακόμα φορά όχι μόνον το Συνδικάτο και τις προτάσεις μας, αλλά και το έργο και την προσπάθεια των συναδέλφων μας, που καταβάλλουν καθημερινά. Είναι άλλωστε τυχαίο ότι ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα περί απολύσεων – εσωτερικών μετατάξεων ενόψει των αλλαγών που προτίθενται να κάνουν στα εργασιακά μας, στον εσωτερικό κανονισμό κλπ; Είναι τυχαία η περίφημη γνωμοδότηση για το θέμα των στολών στις κινητοποιήσεις; Είναι τυχαίες οι δηλώσεις για μια Αστυνομία των 42.000 ατόμων;

  Απέναντι σε όλα αυτά, το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει να σταματήσει την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και με χρέος προς τους νέους συναδέλφους μας επιβάλλεται να υπενθυμίσει στην Πολιτεία ότι πρέπει να εξασφαλίσει όλες εκείνες τις συνθήκες που απαιτούνται για την οικονομική ανάπτυξη, αντιδρώντας δυναμικά και καταθέτοντας με συνεπεία στα πλαίσια ενός υγιούς διαλόγου εμπεριστατωμένες προτάσεις. Επίσης, κατά την άποψή μου πρέπει να:

 - καταγγείλει την τακτική απαξίωσης και αποκλεισμού του Συνδικάτου από τις υπηρεσιακές επιτροπές και ειδικότερα από την επιτροπή κατάρτισης ενός νέου μισθολογίου
 - καταστήσει σαφές ότι δεν δέχεται καμία περαιτέρω περικοπή στις πενιχρές μας αποδοχές, που μας οδηγούν σε οικονομική ένδεια και εργασιακή ακινητοποίηση.
 - διεκδικεί ένα νέο μισθολόγιο, που θα δίνει όραμα, θα αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της εργασίας μας, προεξάρχοντος του επικίνδυνου της εργασίας μας στις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

► ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
► ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΧΟΛΗ)
► ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ
► ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ
► ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
► ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
► ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
► ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
► ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΑΤ – ΕΚΑΜ – ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ
► ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΜΙΣΘΟΥ (ΓΙΑ ΤΙΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ
    ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ
    ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ (ΕΦΑΠΑΞ).

Η Δημοκρατία δεν μπορεί να υπηρετηθεί από εξαθλιωμένους και πένητες Αστυνομικούς.

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 χρόνια μνημόνια - νέο μισθολόγιο