Font Size

Cpanel

zaxariudakis

Αντιπρόεδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνης

Βαρύς ο λογαριασμός και για το 2014

 

  Μετά από τέσσερα χρόνια βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, βαρύς είναι ο λογαριασμός και για το 2014, καθώς ο νέος προϋπολογισμός εμπεριέχει σκληρά δημοσιονομικά μέτρα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ψηφίστηκαν πέρσι για να εφαρμοστούν το επόμενο έτος.

  Προβλέπεται η συνέχιση της «δημοσιονομικής προσαρμογής» ύψους 5,2 δισ. ευρώ και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 2,9 δισ. ευρώ, (έναντι 812 εκατ. ευρώ φέτος). Αν και δεν ενσωματώνει νέες μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων από τους «συνήθεις ύποπτους» μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις (αύξηση 11,5% φόρου εισοδήματος) αλλά και τη φορολογία ακινήτων, με την εισαγωγή του ΕΝΦΑ που αντικαθιστά τον ΦΑΠ & ΕΕΤΑ (αύξηση εσόδων κατά 41,4%).

  Ουσιαστικά, οι μηνιαίες μας αποδοχές, αν και δεν εφαρμόζεται η μείωση του ΜΠΔΣ κατά 336 εκατ. ευρώ, θα έχουν μια έμμεση μείωση, καθώς θα αυξηθεί η φορολογία από την κατάργηση του αφορολογήτου 5.000€, την μείωση των πέντε (5) κλιμάκων φόρου εισοδήματος σε τρεις(3), αλλά και από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών - εκπτώσεων φόρου (τόκοι στεγαστικών δανείων, ενοίκιο κύριας κατοικίας, φροντιστήρια κ.ο.κ.). Εξακολουθούν να ισχύουν πλέον μόνον οι εκπτώσεις, ποσοστού έως 10% των δαπανών για δωρεές και διατροφή (λόγω διαζυγίου), ενώ για τις ιατρικές δαπάνες όπως νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις θα αφαιρείται το 10% από το ποσό, το οποίο υπερβαίνει το 5% του συνολικού ετησίου εισοδήματος.

  Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι για μια ακόμα χρονιά θα παρατηρηθεί όπως και φέτος, το «άνοιγμα» στο χρηματικό κονδύλιο των πρόσθετων αμοιβών (νυκτερινά – 5νθήμερα) το οποίο διαμορφώθηκε στα 15 εκατ. περίπου φέτος. Ειδικά για τα νυκτερινά προβλέπονται 41.600.000€ όταν η απαίτηση κάθε έτους διαμορφώνεται στα 48.000.000 και παρά τον περιορισμό του ανώτατου ορίου των 488 ωρών ετησίως ανά άτομο, αλλά και στην μείωση της αμοιβής στα 2,60€ από τα 2,93€.

  Οι λειτουργικές δαπάνες (καταναλωτικές, σύνθετες) παρουσιάζουν ελάχιστη απόκλιση σε σχέση με το έτος 2013 (από τα 158 εκατ. στα 155 εκατ.) γεγονός που ουσιαστικά σημαίνει ότι τα προβλήματα που ανέκυψαν το 2013 θα ανακύψουν και για το επόμενο έτος (αδυναμία συντήρησης υλικοτεχνικών μέσων, μη επάρκεια καυσίμων οχημάτων- θέρμανσης υπηρεσιών, κ.λ.π.). Ενδεικτικό είναι ότι για την συντήρηση των οχημάτων τα κονδύλια που είχαν διατεθεί το 2008 ανερχόταν στα 17 εκατ. περίπου, τα οποία συρρικνώθηκαν στα 10.900.000 το 2012 και στα 10.800.000 για το 2013, ενώ για το 2014 προβλέπεται λίγο πάνω από τα 10.000.000 ευρώ., με συνέπεια ο παροπλισμένος στόλος που φθάνει τα 4.000 οχήματα από τα 13.000 περίπου στο σύνολο του, να συνεχίσει να παραμένει ακινητοποιημένος. Παράλληλα, δεν προβλέπεται καμιά νέα προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού από τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού, πλην όσων είναι εφικτό να γίνει μέσω της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ, μέσω όμως ενός δαιδαλώδους νομικού πλαισίου και συνεργασίας διαφόρων φορέων (πχ έγκριση από Περιφερειακά συμβούλια). Αποτέλεσμα είναι η προμήθεια να είναι δυσανάλογη με τις ανάγκες όπως π.χ. η προμήθεια να μην ξεπερνά σε νέα οχήματα το 2013, 2014 και 2015 τα 1.000 και η ανανέωση του στόλου να μην είναι εφικτή, καθώς η πλειοψηφία του χρονολογείται από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα μας.

  Αν και από το Μνημόνιο προβλέπεται η διανομή του 70% του υπερβάλλοντος πρωτογενούς πλεονάσματος από τον στόχο (ποσό των 568 εκατ. ευρώ) στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ.κ. Πρωθυπουργού, αυτό θα εξεταστεί τον Απρίλιο όταν θα επικυρωθούν τα στοιχεία του προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Εurostat).

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Βαρύς ο λογαριασμός και για το 2014