Font Size

Cpanel

Με «όπλο» τους την αναχρονιστική εκπαίδευση κυνηγάνε οι Αστυνομικοί το εξελισσόμενο έγκλημα

zaxariudakis

Αντιπρόεδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνης

Με «όπλο» τους την αναχρονιστική εκπαίδευση κυνηγάνε οι Αστυνομικοί το εξελισσόμενο έγκλημα

  Η σημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στην Αστυνομία αποτελεί ουσιαστικά μια συνέχιση του τρόπου εκπαίδευσης των Αστυνομικών, όπως είχε καθιερωθεί κατά το παρελθόν, με πολλές μικρές αλλαγές που κυρίως εστιάζονται στην αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης και στον τρόπο εισαγωγής με την υιοθέτηση των πανελλαδικών εξετάσεων.

  Συνεχίζει έτσι τον παραδοσιακό στρατιωτικό της χαρακτήρα με ένα σύστημα αντίστοιχο της οργάνωσης των στρατοπέδων, της εσώκλειστης διαβίωσης και της διαρκούς αποστέρησης βασικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων (απομόνωση εντός σχολής, μείωση ανεξαρτησίας χαρακτήρα, δημιουργία σχέσεων υποταγής στην ιεραρχία) που προβάλλονται ως αναγκαίες για την καλύτερη εκπαίδευση, χωρίς όμως να εξετάζεται η πραγματική συμβολή των πρακτικών αυτών στην ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων ενός Αστυνομικού. Η αποφοίτηση σήμερα από την Σχολή δεν εξαρτάται από την επιτυχία απόκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά από την «δεδομένη» επιτυχία σε θεωρητικές γραπτές εξετάσεις καθώς όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι και επιτυχόντες (πλην ελαχίστων περιπτώσεων μέχρι σήμερα ). Καμία ουσιαστική αλλαγή δεν έχει γίνει σε σχέση με το παρελθόν και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης (αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ρυθμιστικές αστυνομικές διαταγές) αλλά και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου και των διδασκόντων που διορίζονται από τον Αρχηγό και η πλειοψηφία τους είναι οι διοικητικά προϊστάμενοι Αξιωματικοί των εκπαιδευόμενων. Βασίζεται λοιπόν στην αναπαραγωγή των ίδιων προτύπων της γραφειοκρατικής αντίληψης, της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και την έλλειψη πρωτοβουλιών.

  Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου περί Αστυνομικής Ακαδημίας δίνεται μια σημαντική δυνατότητα να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση των Αστυνομικών, που χρειάζεται να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή επαγγελματική κατάρτιση, ώστε η εκπαίδευση να απαλλαγεί από ιδεοληψίες και τον ανορθολογισμό, και να αποκτήσει επιστημονικό χαρακτήρα στον σχεδιασμό και την οργάνωσή της με ποιότητα και κατάρτιση στην επιλογή του προσωπικού. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ο σωστός σχεδιασμός ώστε η διαχείριση της εκπαίδευσης να μπορεί να καλύψει όλο το εύρος των απαιτήσεων του αστυνομικού επαγγέλματος.

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούνται απαρέγκλιτα τα βασικά κριτήρια λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης και να βασίζονται σε τρείς κύριες κατευθύνσεις:

- την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα πεδία των επιστημών της κοινωνιολογίας, της νομικής, της εγκληματολογίας, της ψυχολογίας και της οικονομίας με πρακτική εξάσκηση στην εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων για τα κοινωνικά προβλήματα τους γεωπολιτικού χώρου και της εποχής.

-στην εμπέδωση συγκεκριμένων κανόνων ηθικής και δεοντολογίας που θα διέπουν το σύνολο των ενεργειών των Αστυνομικών όπως η πίστη στην δημοκρατία, στην αξία της ανθρώπινης υπόστασης, στον σεβασμό του άλλου στην τιμιότητα, στον αλτρουισμό, στην κοινωνική ευαισθησία.

-την απόκτηση συγκεκριμένων φυσικών ικανοτήτων σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που έχει ο μέσος άνθρωπος ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ο Αστυνομικός στις συχνά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες του αστυνομικού επαγγέλματος.

  Σημαντικό στοιχείο είναι και ο τομέας αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων, αλλά και του ίδιου του συστήματος της εκπαίδευσης μέσα από την επιστημονική έρευνα, την μόνη διαδικασία που μπορεί να προτείνει έγκυρες κατευθύνσεις για την πολιτική της ακολουθούμενης εκπαίδευσης στην Αστυνομία ώστε αυτή να προσαρμόζεται στα νέα κάθε φορά δεδομένα.

  Ωστόσο, χρειάζεται να επανεξεταστεί και το καθεστώς εισαγωγής στην Αστυνομική Ακαδημία ώστε οι πολίτες που επιθυμούν να εισαχθούν στην Αστυνομία να εισάγονται αποκλειστικά στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων, με διάρκεια φοίτησης τα 8 εξάμηνα (εκ των οποίων τα 2 εξάμηνα να είναι η πρακτική άσκηση), η δε πρόσληψή τους στην Ελληνική Αστυνομία να γίνεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Ακαδημία και την επιτυχή αποφοίτησή τους. Το δε Τμήμα Δοκίμων Αξιωματικών να θεωρείται μεταπτυχιακού επιπέδου διάρκειας 2 ετών, στο οποίο να εισέρχονται τόσο οι Αστυνομικοί εκ του Σώματος όσο (ως μάχιμο αστυνομικό προσωπικό) και συγκεκριμένος αριθμός πτυχιούχων της νομικής, των πολιτικών επιστημών, της κοινωνιολογίας με διαδικασία εισαγωγής αντίστοιχη με εκείνη της εθνικής σχολής δημόσιας (οι δεύτεροι να εντάσσονται ως αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων).

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Με «όπλο» τους την αναχρονιστική εκπαίδευση κυνηγάνε οι Αστυνομικοί το εξελισσόμενο έγκλημα