Font Size

Cpanel

zaxariudakis

Αντιπρόεδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνης

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με την χθεσινή νομοθετική ρύθμιση , η Κυβέρνηση οδηγεί μαθηματικά σε κατακλυσμιαίες εξελίξεις , σε ανατροπή έως κατάρρευση της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ,καθώς το κλίμα που εκδηλώθηκε από τις πρώτες μέρες , της άτακτης και ομαδικής συνταξιοδότησης των Συναδέλφων μας που έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα , χωρίς μάλιστα την αναπλήρωση τους για τα επόμενα χρόνια , συνεχίζεται , με αυτονόητες συνέπειες και επιπτώσεις στον Τομέα της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας της Χώρας.

Η συστημική κρίση στα Σώματα Ασφαλείας προκαλείται με την αναίτια ολική ανατροπή στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, που μόλις πρόσφατα , τον Μάρτιο του 2014, με Υπουργική Απόφαση , είχε τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού , αυξηθήκαν οι εισφορές των ασφαλισμένων , εφαρμόστηκε ο ελάχιστος χρόνος για την απόδοση του (30 χρόνια) κατόπιν αναλογιστικών μελετών (βιωσιμότητας σε βάθος 50 ετίας) που εκπονήθηκαν κατ εντολή της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και οι οποίες απέδειξαν ότι κανένας τομέας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας ή ταμειακής ρευστότητας παρά την σοβαρή απομείωση που έχουν δεχθεί τα αποθεματικά του Ταμείου λόγω του PSI κατά το έτος 2012.

Θα πρέπει να υπερτονιστεί ότι την 30/6/2014 η συνολική αποτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ανερχόταν στα 389.647.738,11€ , ενώ η ταμειακή κατάσταση των τομέων πρόνοιας του παρουσιάζουν πλεονασματική χρήση για το έτος 2014, ΤΠΑΣ +4.078.159€ (έσοδα 44.828.159 έξοδα 40.750.000, ΤΠΥΑΠ +1.141.384€ (έσοδα 14.690.384 έξοδα 13.459.000) , αποδεικνύοντας ότι εφαρμόζει την μνημονιακή δέσμευση περί «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος». Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και δεν χρηματοδοτείται ούτε και έχει χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Με την νομοθετική ρύθμιση στην οποία εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας, παρέχεται η δυνατότητα έως την 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων, στο σημερινό ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ , να εκπονήσει αναλογιστικές μελέτες και να επιλέξει στην συνέχεια , είτε να ενταχτούν στο ΕΤΕΑ οι επικουρικοί τομείς ή να εφαρμοστεί ο μαθηματικός τύπος που θα εξάγει κάθε έτος το ύψος του χρηματικού ποσού του εφάπαξ , είτε να μετατραπούν τόσο οι επικουρικοί τομείς όσο και οι τομείς πρόνοιας σε ΝΠΙΔ, δηλαδή σε επαγγελματικά ταμεία.

Είναι προφανές από την πρώτη ανάγνωση του νομοθετήματος, ότι το ίδιο το κείμενο με τον ηθελημένο ή αθέλητο τρόπο αποτύπωσης του ,προκαλεί σωρεία ερωτηματικών για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δύσκολης ερμηνείας είναι και η ρήτρα «αξιόμαχου των Σωμάτων» που εισάγεται και για επικοινωνιακούς λόγους , καθώς και η ασάφεια περί διατήρησης ή μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς στη επικουρική ασφάλιση , καθώς καμία περαιτέρω ερμηνεία ή διευκρίνιση έχουν δοθεί.

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η Κυβέρνηση αναίτια ,παρά τις αντιδράσεις και τα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου προχώρησε στην ρύθμιση αυτήν. Υποχρέωση πλέον των συνδικάτων είναι να τρέξουν τον χρόνο για να αποτυπωθεί ευκρινώς ποία επιλογή πλεονεκτεί, ποία δίνει την βιωσιμότητα των τομέων και διασφαλίζει κύρια τους νέους συναδέλφους μας καθώς το χρονικό πλαίσιο (λήψη απόφασης από το ΔΣ αναλογιστικών μελετών , σύμφωνη γνώμη οργανώσεων , επικύρωση αποτελεσμάτων από εθνική αρχή αναλογιστικών μελετών , σύνταξη καταστατικού σε περίπτωση ΝΠΙΔ , έκδοση Υπουργικής απόφασης) , είναι ελάχιστο.

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ