Font Size

Cpanel

zaxariudakis
Αντιπρόεδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος ΔΣ ΤΕΑΠΑΣΑ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνης

ΜΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ... ΞΑΝΑ

  Την έκπληξη στις αρχές του περασμένου Αύγουστου, οπότε και κατατέθηκε στην Βουλή αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα, το νομοσχέδιο υποχρεωτικής ένταξης του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ, αλλά και της εφαρμογής του μαθηματικού τύπου με τον συντελεστή βιωσιμότητας για το εφάπαξ , ενώ είχαν παρέλθει μόλις 3 μήνες από την νομοθέτηση του υποχρεωτικού υπολογισμού του μερίσματος από την 1.1.2015 στα δεδομένα του ΕΤΕΑ, αλλά και τον καθορισμό του νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ, διαδέχεται σήμερα η έντονη ανησυχία κατά πόσον ο χρόνος εξέτασης όλων των δεδομένων, επαρκεί, αφού ρητά προβλέπεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31-12-2014 για την ολοκλήρωση της όποιας διαδικασίας απαιτηθεί.

  Ο νόμος 4182 που τελικά πέρασε παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες, συμπληρώθηκε ως προς το αρχικό κείμενο, δίδοντας την δυνητική επιλογή, μετατροπή των κλάδων και τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ σε επαγγελματικό ταμείο ΝΠΙΔ, τόσο για την επικουρική ασφάλιση όσο και για την πρόνοια (εφάπαξ) για όσους έλαβαν διαγραφή από το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ. μετά την κατάθεση του νόμου στην Βουλή, εφόσον οι αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασφαλισμένων συναινέσουν και αποφασίσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

  Απομένουν λίγο περισσότερες από εκατό ημέρες και όχι μόνον δεν γνωρίζουμε ακόμα την τύχη των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς καμία διαδικασία μέχρι πρότινος δεν είχε τρέξει, και παρά την απόφαση που επιδιώξαμε από κοινού με άλλα μέλη του ΔΣ και λάβαμε την 7.8.2014 σε συνεδρίαση του ΔΣ του Ταμείου για την διενέργεια διαγνωστικών αναλογιστικών μελετών. Με καθυστέρηση περισσότερη του ενός μήνα το καθ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας τελικά και μετά την έντονη πίεση που ασκήθηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εξέδωσε την απαραίτητη εγκύκλιο για την διαδικασία που θα πρέπει να τρέξει. Θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι οι τεχνικές παράμετροι για προσδιορισμό της περίφημης «ρήτρας αξιόμαχου Σωμάτων», που θα ενσωματώνεται στον συντελεστή βιωσιμότητας του μαθηματικού τύπου, δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

  Με κάθε επιφύλαξη διαφαίνεται ότι η διαδικασία ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας:

-αρχικά η αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης των κλάδων με την διενέργεια διαγνωστικών μελετών, οι οποίες κατά την άποψή μας και για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, οφείλει να διενεργήσει το Ταμείο στα πλαίσια της απόφασης που έχει ήδη λάβει από την 7.8.2014

-την αποστολή των μελετών μετά την παράδοση τους στις αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασφαλισμένων, οι οποίες θα πρέπει να εκφράσουν σύμφωνη γνώμη για το εάν θα πρέπει όλοι οι κλάδοι ή κάποιος κλάδος να μετατραπεί σε επαγγελματικό ταμείο

-ακολούθως μέσω διεθνούς διαγωνισμού να παραγγείλουν ειδικές αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας προκειμένου να εξεταστεί η μετατροπή του ΤΕΑΠΑΣΑ σε ΝΠΙΔ σε όσους κλάδους και τομείς έχουν αποφασίσει οι οργανώσεις, οι οποίες έχουν και την ευθύνη να συντάξουν και το προσχέδιο καταστατικού λειτουργίας

  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι αναλογιστικές μελέτες υποβάλλονται προς έγκριση στην εθνική αναλογιστική αρχή, η οποία και αποφαίνεται εάν είναι εφικτή η μετατροπή σε ΝΠΙΔ. ή όχι. Παράλληλα εγκρίνεται το καταστατικό οπότε και ακολουθεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης.

  Η ανησυχία είναι έντονη καθώς οι παραπάνω παράγοντες είναι καθοριστικοί για το μέλλον του Ταμείου και το ύψος των μελλοντικών παροχών, η οποία μεγεθύνεται και από το βάρος της απόφασης που θα κληθούν να λάβουν οι οργανώσεις σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

  Πάντως, εάν ενταχθεί ο επικουρικός κλάδος στο ΕΤΕΑ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στο μέρισμα, καθώς μόνον φέτος το ΕΤΕΑ έλαβε απόφαση και μείωσε οριζόντια στους μετόχους του το μέρισμα κατά 5,2%, ενώ ήδη φημολογείται ότι θα ακολουθήσει άμεσα και μια νέα μείωση. Ο νόμος σε περίπτωση επαγγελματικής ασφάλισης ορίζει ότι το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση τον συντελεστή βιωσιμότητας, ο οποίος αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο, οπότε λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα δικά του μόνον ελλείμματα και όχι τα συνολικά των ταμείων που συμμετέχουν στο ΕΤΕΑ. Για το εφάπαξ είναι αδιευκρίνιστό ακόμα τι μέλει γενέσθαι, η δε όποια συζήτηση, θα πρέπει να γίνει μετά τον προσδιορισμό της ρήτρας του αξιόμαχου.

  Βέβαια παραμένει ως κορυφαίο ζήτημα η συνεχιζόμενη εκχώρηση του δημόσιου πυλώνα της βασικής και επικουρικής ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα και η λειτουργία του με καθαρά ιδιωτικά κριτήρια, υπό τον διαρκή κίνδυνο των διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων των «αγορών» (χρηματιστηριακά ρίσκα κ.λ.π.) στο πλαίσιο της λεγόμενης ανταποδοτικότητας εισφορών –παροχών από την οποία απουσιάζει παντελώς η εγγύηση και η διασφάλιση του Κράτους.

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ... ΞΑΝΑ