Font Size

Cpanel

athanasopoulos
Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

To κείμενο που ακολουθεί, αποτελεί την επίσημη απάντηση της Ομοσπονδίας μας σε επιστολή της Προέδρου της EUROCOP προς την ΠΟΑΣΥ, με την οποία την καλούσε να λάβει μέρος σε έρευνα (συμπλήρωση ερωτηματολογίου) όσον αφορά ζητήματα εκχώρησης αστυνομικών αρμοδιοτήτων σε τρίτους, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, όσο και τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.

Η επιστολή της EUROCOP έχει ως εξής:

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ως μέρος των προσπαθειών για την υπεράσπιση της ΕuroCOP , η ενεργός συμμετοχή των μελών της είναι απαραίτητη. Η EuroCOP εξετάζει τη δυνατότητα μιας στρατηγικής της Ε.Ε. για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, η ιδιωτικοποίηση των δικαιωμάτων των αστυνομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ της Ε.Ε. για την χάραξη πολιτικής σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να καταστήσουμε τη θέση μας σαφή στην Ε.Ε. και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες, θα απαιτηθεί μια πιο σταθερή ποιοτική και ποσοτική συνεργασία στα θέματα αυτά. Η βοήθεια και οι γνώσεις σας είναι συνεπώς υψίστης σημασίας και θα εκτιμούσαμε πολύ την βοήθειά σας, συμπληρώνοντας το συνημμένο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 18 ερωτήσεις με επίκεντρο τις πιθανές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των αστυνομικών όσο και τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς να απαντήσουν σε αυτό, ωστόσο εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, απαντώντας στο σχετικό email.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για την ανάπτυξη της στρατηγικής της EuroCOP με στόχο να μοιρασθούμε τα αποτελέσματα μαζί σας στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής στο Βερολίνο.

Πολλές ευχαριστίες εκ των προτέρων για την ανταλλαγή των πολύτιμων γνώσεών σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Άννα Νellberg-Dennis

Το ερωτηματολόγιο της EuroCOP και οι απαντήσεις μας
για την ιδιωτικοποίηση του έργου της αστυνομίας

ΕΡ: 1. Οι εθνικές αστυνομικές δυνάμεις επηρεάζονται από την ανάθεση δραστηριοτήτων της αστυνομίας σε τρίτους;

Απάντηση: ΝΑΙ

ΕΡ:1.2 Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ, σε ποιο βαθμό;

ΑΠ: Σε ποσοστό περίπου 10%

ΕΡ:2 Από πότε οι εθνικές δυνάμεις έχουν επηρεαστεί από αυτή την τάση;

ΑΠ: Ιδιωτικές εταιρείες αστυνόμευσης και ιδιωτικοί ερευνητές λειτουργούσαν δίχως να υπόκεινται σε κάποιο νομικό πλαίσιο περίπου από το έτος 1980. Με το Ν.2518/1997 θεσπίσθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπουν την χορήγηση των αδειών και ελέγχου τους. Οποιοδήποτε λοιπόν νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση Ι.Ε.Π.Υ.Α. έχει ιδρυθεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο συγκεκριμένος νόμος, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3707/2008.

ΕΡ:3 Ποια αστυνομικά καθήκοντα έχουν ανατεθεί (π.χ. ποινική έρευνα, περιπολίες, ασφάλεια, προστασία της σκηνής του εγκλήματος κ.λ.π)

ΑΠ: Με το προαναφερόμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο εκχωρούνται αρμοδιότητες σε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας με σαφή αντικείμενο έργου όπως έρευνες για εξαφανισθέντα άτομα, κλαπέντα ή απολεσθέντα είδη, φύλαξη στόχων και εγκαταστάσεων, φύλαξη υψηλών προσώπων, συνοδεία ατόμων, συνοδεία χρηματαποστολών, περιπολίες, ασφαλή μεταφορά αρχαιοτήτων, και έργων τέχνης με ειδικώς διασκευασμένα –τεθωρακισμένα οχήματα, καθώς και η συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους, η οποία γίνεται ποικιλοτρόπως, καθώς και η φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων. Επίσης προβλέπεται η συνοδεία ασφαλούς κίνησης βαρέων οχημάτων και μεγάλου όγκου με ειδικά οχήματα, τα οποί φέρουν στοιχεία επισήμανσης για να είναι ευδιάκριτα από τους λοιπούς χρήστες των οδών, για λόγους οδικής ασφάλειας.

ΕΡ:4 Ποιοι είναι οι λόγοι για την ανάθεση σε τρίτους;

ΑΠ: Η ποσοτική και κυρίως η ποιοτική διαφοροποίηση της εγκληματικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη χώρα μας, με συνέπεια να αυξηθούν οι ανάγκες της προληπτικής και κατασταλτικής αστυνόμευσης. Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους πρωτίστως στην πρόληψη αλλά και την καταστολή του εγκλήματος και ιδίως των σύγχρονων μορφών του, με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. Ωστόσο, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ορισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να αναζητούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία τους, δηλαδή πέραν των λαμβανομένων από τις αρμόδιες αρχές, με την καταβολή αμοιβής. Κατόπιν αυτών, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την εν γένει λειτουργία των Ι.Ε.Π.Υ.Α, ώστε οι ρυθμίσεις του να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες και εξελίξεις.

ΕΡ:5 Ποιο είναι το αντίκτυπο αυτής της εξωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων σχετικά με την αστυνομική δύναμη;

ΑΠ: Οι λόγοι ποικίλουν και δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον και την αποστολή των εθνικών αστυνομιών. Εκτιμάται πως ίσως κάποιοι λόγοι να είναι προφανείς και αναγκαίοι πλην όμως ακόμα άλλο ένα αγαθό όπως είναι αυτό της δημόσιας ασφάλειας εκχωρείται σε ιδιώτες και μάλιστα έναντι αδράς αμοιβής. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα ίδια τα κράτη μειώνουν τον εθνικό τους ρόλο και την υπόστασή τους πολλές φορές και έμμεσα δηλώνουν αδυναμία διαχείρισης των θεμάτων επαρκούς αστυνόμευσης. Προκύπτουν επίσης ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων όπως και ελέγχου της λειτουργίας τους. Ομοίως υπόκειται σε προβληματισμό το δόγμα εσωτερικής ασφάλειας της χώρας μας.

ΕΡ:6 Θεωρείται θετική ή αρνητική η εξωτερική ανάθεση των καθηκόντων γενικά μεταξύ των αστυνομικών.

ΑΠ: ΑΡΝΗΤΙΚΗ. Τα αισθήματα κατά βάση διαφέρουν. Πολλοί πιστεύουν ότι τα καθήκοντα που εκχωρούνται είναι δευτερεύοντα και καλώς εκχωρούνται, εφόσον δεν είναι αμιγώς αστυνομικής φύσεως, ενώ επικρατεί και η άλλη άποψη που επιμένει ότι η αστυνομία δεν πρέπει να ιδιωτικοποιείται . Το αγαθό της ασφάλειας είναι δημόσιο για όλους και οι απόψεις συγκλίνουν πως πρόκειται για αρνητική εξέλιξη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΡ:7 Ποιες δυνατότητες/υπηρεσίες προσφέρονται στους αστυνομικούς για να τους κρατούν υγιείς και ασφαλείς;

Εκπαίδευση-Συμβουλευτική-Tailor/made εξοπλισμό:

ΑΠ: Οι δυνατότητες και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι υποτυπώδεις και πολλές φορές ανύπαρκτες για την υγεία και την ασφάλεια των αστυνομικών. Η τήρηση του Ν.3850 και η οδηγία 89/391 που έχει ενταχθεί στο Εθνικό μας Δίκαιο, καθώς και το σχετικό Π.Δ 45/2008 δεν τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής. Με μεγάλη προσπάθεια του Οργανισμού μας επιβάλλεται η εκπαίδευση, η συμβουλευτική παρέμβαση με την παρουσία των ψυχολόγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ καταβάλλεται καθημερινή προσπάθεια για την παροχή εξοπλισμού ιδίως για τις μάχιμες υπηρεσίες και κυρίως σε αυτές που υπόκεινται σε αυξημένο υπηρεσιακό κίνδυνο. Σε όλα τα στάδια που αναφέρονται, παρουσιάζονται έντονα προβλήματα και μία πεισματική άρνηση τόσο της φυσικής όσο και της πολιτικής ηγεσίας να εφαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία για το Αστυνομικό προσωπικό. Παρατηρείται δηλαδή το οξύμωρο, η ίδια η Αστυνομία που είναι επιφορτισμένη με την τήρηση των νόμων και των διατάξεων γενικότερα, να παρατυπεί στην εσωτερική της λειτουργία και στο εσωτερικό της δίκαιο. Η Ομοσπονδία μας διατηρεί συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων, ενώ ενδεικτικά αναφέρουμε την τελευταία επισήμανση του 23ου Πανελλαδικού Συνεδρίου πως υπάρχει ένας και μόνο ιατρός εργασίας για 55.000 αστυνομικούς.

ΕΡ:8 Πώς θα αξιολογούσατε την προσφορά εγκατάστασης /υπηρεσίας που βασίζεται σε μια κλίμακα από 1έως 5;

(1)κακή,(2)δίκαιη,(3)καλή,(4)πολύ καλή και (5)άριστη.

ΑΠ: 1 Κακή.

ΕΡ:9 Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά προγράμματα δημιουργούνται με σκοπό τη μείωση και την πρόληψη του αριθμού των αυτοκτονιών στους αστυνομικούς που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Υπάρχουν παρόμοια προγράμματα στη χώρα σας;

ΑΠ: ΟΧΙ.

ΕΡ:10 Θα μπορούσε να σας δώσει μια ένδειξη του ποσοστού των αυτοκτονιών μεταξύ των αστυνομικών στη χώρα σας;

Το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας χαρακτηρίζεται ως ομάδα υψηλού κινδύνου γενικά και ειδικότερα στον τομέα των εργασιακών ατυχημάτων και της αυτοχειρίας. Στην χώρα μας οι αυτοκτονίες αστυνομικών υποκαταγράφονται, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες. Η υποκαταγραφή οφείλεται αφενός στο στίγμα που φέρει η αυτοκτονία για τον θανόντα και την οικογένειά του και αφετέρου στο γεγονός ότι στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι αυτοκτονίες αστυνομικών αθροίζονται στην γενικότερη κατηγορία των Ενόπλων Δυνάμεων με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα ανά επαγγελματική ομάδα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τον Ιούλιο του 2013, υπολογίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και τον Ιούνιο του 2013, δεκαέξι (16) αστυνομικοί έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Για την ίδια περίοδο τα στοιχεία του Δικτύου Καταγραφής του Κέντρου Πρόληψης της Αυτοκτονίας της ΚΛΙΜΑΚΑΣ αναφέρουν δεκαοκτώ (18) αυτοκτονίες αστυνομικών. Οι παράγοντες κινδύνου που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό, ισχύουν και για την αστυνομία.

ΕΡ:11 Υπάρχουν εγκαταστάσεις /υπηρεσίες για την πρόληψη των αυτοκτονιών που πρέπει να παρέχονται, αλλά δεν παρέχονται;

ΑΠ: ΟΧΙ.

Σε αρχικό στάδιο θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση κατά το στάδιο της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξέτασης των νέων αστυνομικών, ώστε να μειωθούν οι παράγοντες που προδιαθέτουν τους αστυνομικούς για άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονία. Οι αστυνομικοί εντάσσονται στην τηλεφωνική γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα -1018. Το 2007, ειδικοί ψυχικοί υγείας της ΜΚΟ Κλίμακα, κινητοποιήθηκαν για την δημιουργία μιας ανάλογης γραμμής παρέμβασης στην Ελλάδα. Έχοντας ως φυσική έδρα την Αθήνα, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με εθελοντική διάθεση για την πρόληψη της αυτοκτονίας, δημιούργησαν τη γραμμή παρέμβασης 801 801 99 99, με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα. Δηλώνοντας τους προβληματισμούς τους οι ίδιοι ειδικοί, μπροστά στην απουσία στρατηγικών για την παρέμβαση στην αυτοκτονία εντός της ψυχιατρικής κοινότητας, δραστηριοποιήθηκαν με γνώμονα την ανάγκη για συμβουλευτική στήριξη αυτοκτονικών ατόμων και των οικογενειών τους, πέραν της ψυχιατρικής ταυτότητας μιας αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Η Ελληνική Εθελοντική Γραμμή για την Παρέμβαση στην Αυτοκτονική Κρίση ήταν επί 24ώρου διαθέσιμη στο κοινό από το 2008, ενώ το 2009 γίνεται μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (International Association for Suicide Prevention,IASP) και μετονομάζεται σε 1018. Το 2012, η Γραμμή εντάσσεται στο Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας, και οι εθελοντές ψυχίατροι και ψυχολόγοι πιστοποιούνται και αναγνωρίζονται πλέον ως μια ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας, εξειδικευμένων στην αυτοκτονική συμπεριφορά ψυχιατρικών ασθενειών και άλλων ατόμων από διάφορες κοινωνικές ευάλωτες ομάδες.

ΕΡ:11.1 Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ, ποιες περιοχές/υπηρεσίες λείπουν και ποιοι είναι οι λόγοι που δεν παρέχονται;

ΑΠ: Αναπτύχθηκαν οι πτυχές στην προηγούμενη ερώτηση-απάντηση.

ΕΡ:12 Είναι ο διαθέσιμος εξοπλισμός κατάλληλος για την εγγύηση της ασφάλειας των αστυνομικών και επιτρέπει στην αστυνομική δύναμη να εκτελεί τα καθήκοντά της αποτελεσματικά;

ΑΠ: ΟΧΙ

ΕΡ:12.1. Εάν απαντήσατε ΟΧΙ ποια είδη εξοπλισμού λείπουν και ποιοι είναι οι λόγοι που δεν μπορούν να παρέχονται;

ΑΠ: Η Ομοσπονδία μας έχει προβεί σε πλήρη καταγραφή των προβλημάτων σχετικά με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με τελευταία αυτήν της 16ης Φεβρουαρίου 2013, και τις οποίες ανέδειξε στο 23ο Πανελλαδικό Συνέδριο. Ο εξοπλισμός κρίνεται ανεπαρκής για τις ανάγκες κάλυψης του συνόλου των αστυνομικών σε συνδυασμό πάντοτε με την περιστολή των δημοσίων δαπανών στην χώρα μας, λόγω της υπάρχουσας οικονομικής ύφεσης. Ελλείψεις παρουσιάζονται στα εξής είδη:

1.Σε αναλώσιμα υλικά υγιεινής, όπως αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης, μάσκες, προληπτικός εμβολιασμός, μη απολύμανση των χώρων κράτησης και των υπηρεσιακών οχημάτων.

2. Επιχειρησιακές φόρμες, άρβυλα, ειδικές στολές δίκυκλης αστυνόμευσης, ασύρματοι, καθώς επίσης και ελλείψεις στον επιχειρησιακό εξοπλισμό των Μονάδων αποκατάστασης τάξης.

3. Ακατάλληλα υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιεί στο σύνολό της η Ελληνική Αστυνομία, λόγω παλαιότητας και ελλιπούς συντήρησης.

4.Την έλλειψη αλεξίσφαιρων γιλέκων, πολλά εκ των οποίων δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές προστασίας των αστυνομικών.

5.Οι ανεπαρκείς χώροι κράτησης κυρίως στα αστυνομικά κρατητήρια, αλλά και σε κέντρα κράτησης μεταναστών, και οι ελλείψεις σε ειδικά οχήματα μεταγωγής ποινικών κρατουμένων.

Οι βασικοί λόγοι που δεν παρέχονται, είναι δύο:

Α) Η οικονομική ύφεση που πλήττει την Ελλάδα την τελευταία τετραετία με φυσικό επακόλουθο την περιστολή των δημοσίων δαπανών ακόμα και στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

Β) Η διαχρονική παθογένεια των Ελληνικών Κυβερνήσεων που θεωρούσαν ήσσονος σημασίας την ενίσχυση και την παροχή μέσων στα Σώματα Ασφαλείας, εις βάρος της δημόσιας ασφάλειας και των εννόμων αγαθών που απορρέουν από αυτήν, υπέρ της εκχώρησης και ανάθεσης σημαντικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας σε ιδιώτες.

ΕΡ:13. Ποιο ήταν το ποσοστό απουσίας/ ποσοστό ασθενειών στη χώρα σας;

ΑΠ: Το 2011: 2,59 % σε σύνολο ημερών εργασίας του προσωπικού, ήτοι 19.656.947.

Το 2012: 2,72% σε σύνολο ημερών εργασίας του προσωπικού, ήτοι 20.112.682.

Το 2013: 2,67% σε σύνολο ημερών εργασίας του προσωπικού, ήτοι 19.954.337.

ΕΡ:13.1. Υπάρχει μια περιφερειακή ανισότητα στην απουσία/σε ποσοστό αρρώστων αστυνομικών;

ΑΠ: ΝΑΙ.

ΕΡ:13.2. ΑΝ έχετε απαντήσει ΝΑΙ, πού οφείλεται αυτή η ανισότητα;

ΑΠ: Δε μπορεί να εξαχθεί στατιστικά και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αρμοδιότητα συγκεκριμένης υπηρεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Θεωρητικά, ως συνδικαλιστική μας εκτίμηση, ο λόγος που παρουσιάζεται αυτή η ανισότητα οφείλεται κατά βάση στις συνθήκες εργασίας.

ΕΡ:13.3. Σε ποια περιοχή ήταν το υψηλότερο ποσοστό αρρώστων το έτος 2013;

ΑΠ: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με ποσοστό 3,98% και με σύνολο ημερών ασθενείας 27.547.

ΕΡ:14. Ποιες είναι οι πιο κοινές ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία (ψυχική και σωματική) σε ποσοστά;

ΑΠ: Στην παγκόσμια βιβλιογραφία, το 22% αναφέρεται στο επάγγελμα του αστυνομικού, ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που καταδεικνύει το πόσο υψηλό είναι το στρες σε αυτό το επάγγελμα. Ο Χανς Σέλι, ο κορυφαίος θεωρητικός στον τομέα του στρες, κατατάσσει το επάγγελμα του αστυνομικού ως το πιο στρεσογόνο στον κόσμο. Σχετικοί πίνακες που έχουν δημοσιευθεί, δείχνουν ότι οι αστυνομικοί έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες για αγχώδεις διαταραχές, τριπλάσιες για κατάθλιψη, διπλάσιες για αλκοολισμό, τριπλάσιες για ψύχωση και τετραπλάσιες για χρήση αντικαταθλιπτικών και αγχολυτικών ουσιών.

ΕΡ:15. Ποιες είναι οι πιο κοινές αιτίες που προκαλούν σωματικές ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία (π.χ. στρες, έλλειψη εκπαίδευσης, ακατάλληλος εξοπλισμός κλπ);

ΑΠ: Αναμφίβολα το εργασιακό στρες, η έλλειψη εκπαίδευσης, ο ακατάλληλος εξοπλισμός, οι συνθήκες εργασίας, το ακατάστατο ωράριο, ο μη έγκαιρος προγραμματισμός της εργασίας, η υπερεργασία, ο ακατάστατος βιολογικός κύκλος των αστυνομικών που λειτουργεί συσσωρευτικά με αρνητικό τρόπο για αυτούς σε όλη την θητεία τους, σε συνδυασμό με τελευταίες έρευνες που δείχνουν πως η νυχτερινή εργασία συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και εκδήλωση καρκινικών ασθενειών, όπως οι μυωσκελετικές παθήσεις συνεπεία τραυματισμών και η εκδήλωση καρδιαγγειακών παθήσεων, που προκύπτουν μέσα από πολυετείς έρευνες και τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση μολυσματικών ασθενειών, λόγω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και τον μη προληπτικό έλεγχο και εμβολιασμού των αστυνομικών, καθότι δεν υφίσταται ο θεσμός του ιατρού εργασίας.

ΕΡ:16. Ποιες είναι οι πιο κοινές αιτίες που προκαλούν τις ψυχικές ασθένειες που συνδέονται με την εργασία (π.χ. το άγχος, την εργασιακή ανασφάλεια, PTSD/PTSS κλπ);

ΑΠ: Η ψυχολογία των αστυνομικών είναι πάρα πολύ επιβαρυμένη. Το άγχος και το στρες δημιουργούν τους επιβαρυντικούς παράγοντες ανάπτυξης των ψυχικών παθήσεων. Κυρίως αυτοί οι λόγοι προκύπτουν συνεπεία της μετατραυματικής διαταραχής, της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει και αυτούς σε υπέρτατο βαθμό, όπως και η κοινωνική συμπεριφορά που ερμηνεύεται ποκοιλόμορφα και πολλές φορές μεταφράζεται σε βία. Οι αγχώδεις διαταραχές και οι ψυχολογικές δυσλειτουργίες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις που αποτυπώνονται με τον όρο και την θεωρία της ψυχολογικής αναδραστικότητας, για περισσότερη δράση από αυτούς όπου η δράση αυτή αναπόφευκτα και καθημερινά τους επηρεάζει συναισθηματικά (οργή, θυμός, υπερβολική βία, αλκοολισμός κλπ).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΕΡ:17. Έχει βιώσει η Ένωσή σας ποτέ περιορισμό του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου;

ΑΠ: ΝΑΙ.

ΕΡ:17.1 Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ, θα μπορούσατε να περιγράψετε από πού αυτοί οι περιορισμοί προέρχονται (π.χ. ο εργοδότης, το νομικό σύστημα, κλπ);

ΑΠ: H ερμηνεία της απάντησης είναι ιδιάζουσα διότι η αρχή της νομιμότητας ήταν από την αρχή προσανατολισμένη στην γενική κυριαρχική σχέση μεταξύ κράτους και ιδιώτη. Το Σύνταγμα όμως και ο Νόμος, θέτουν κάποιους περιορισμούς ή αποστερούν κάποια δικαιώματα από όργανα της διοίκησης. Ακόμα και όταν Νόμος και Σύνταγμα σιωπούν, δε δυνάμεθα να δεχτούμε ότι η περιοριστική διοίκηση στο πλαίσιο των ειδικών κυριαρχικών σχέσεων δεν έχει νομικές δεσμεύσεις. Οι περιορισμοί αυτοί πηγάζουν στην ελευθερία του λόγου κυρίως από τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν οι αστυνομικοί λόγω της υπηρεσιακής τους θέσης.

ΕΡ:18. Η Ένωσή σας περιορίζεται από την εθνική νομοθεσία για την διεξαγωγή συλλογικής δράσης;

ΑΠ: ΝΑΙ.

ΕΡ:18.1. Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ, θα μπορούσατε να περιγράψετε ποια νομικά πλαίσια θεσμπίζουν αυτούς τους περιορισμούς;

ΑΠ: Ο αστυνομικός επιτρέπεται καταρχάς να συνέρχεται και να μετέχει ελεύθερα σε συλλόγους και σωματεία μη κερδοσκοπικά (π.χ συνδικαλιστικές ενώσεις, αθλητικές, επιστημονικές, πολιτιστικές). Μπορεί επίσης να ιδρύει ο ίδιος δικά του σωματεία και ενώσεις και να μετέχει σε αυτά. Ωστόσο απαγορεύεται από το Σύνταγμα του κράτους αρ. 29 παρ. 3 η εκδήλωση υπέρ κομμάτων και πρέπει να τηρείται η πολιτική ουδετερότητα. Οι αστυνομικοί δηλαδή πρέπει να είναι αποστασιοποιημένοι από τις πολιτικές και κομματικές συναθροίσεις. Ομοίως σύμφωνα με το αρ. 56 παρ. 3 εδ. γ του Συντάγματος απαγορεύεται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στους εν ενεργεία αξιωματικούς. Χαρακτηριστική είναι ακόμα η απαγόρευση απεργίας για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας δίχως να συσχετίζεται με το νόμιμο δικαίωμα των αστυνομικών να συνιστούν επαγγελματικές ενώσεις. Σύμφωνα με το αρ. 23 παρ. 2 εδ. β του Συντάγματος απαγορεύεται η απεργία με οποιοδήποτε μορφή στους δικαστικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους. Άλλες διατάξεις στα πλαίσια του νομικού καθεστώτος προβλέπονται και στο Π.Δ. 120/2008 που διέπει το πειθαρχικό δίκαιο των αστυνομικών, και επιβάλλει επικουρικά ποινές, διότι σε αυτό εμπίπτουν συλλογικές δράσεις, κυρίως των αιρετών συνδικαλιστικών εκπροσώπων των αστυνομικών.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Ερωτηματολόγιο της EuroCOP και απαντήσεις για την ιδιωτικοποίηση του έργου της αστυνομίας