Font Size

Cpanel

Συνεδρίαση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας

Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας συνεδρίασε στα γραφεία της Ομοσπονδίας την 16-12-2014 για να αποτιμήσει τα τελευταία πεπραγμένα και ειδικότερα αυτά που προέκυψαν μετά την πραγματοποίηση του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου και της σχετικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη σε προγενέστερο χρόνο με θέμα: «Φυματίωση και Ιός ΕΜΠΟΛΑ» και «Τι είναι Ιογενείς νόσοι;».

Αυτό που αναδείχθηκε περίτρανα από τις τοποθετήσεις των έγκριτων επιστημόνων που είναι επιτακτικό και προβάλλει ως αναγκαίο, είναι το πλαίσιο θεσμοθέτησης του Ιατρού Εργασίας στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Ν. 1568/85, Ν. 3144/2003 και Ν.3169/2003. Ομοίως με τις κείμενες διατάξεις και συμπληρωματικά με το Προεδρικό Διάταγμα 45/2008 αρθ. 2.

Στο 23ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. είχε αναφερθεί από τον Πρόεδρο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κ. Θεόδωρο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, πως ουσιαστικά υφίσταται ένας μόνος Ιατρός Εργασίας για περίπου 50.000 Αστυνομικούς εργαζόμενους.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια υλοποίησης του θεσμού, όπως αντίστοιχα και για άλλους λόγους έχει θεσπιστεί ο θεσμός των ψυχολόγων στην ΕΛ.ΑΣ.

Είναι έκδηλο πλέον πως Υπηρεσίες όπως αυτές του Αλλοδαπών, Μεταγωγών, ΥΦΕΚΑ, ΥΑΤ και δίκυκλης αστυνόμευσης χρήζουν αυτής της βοήθειας στην αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων που ανακύπτουν από τις συνθήκες εργασίας των, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας.

Η Επιτροπή μας διαπίστωσε επίσης ότι το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για την απασχόληση ιατρικού προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ στα κέντρα κράτησης και φιλοξενίας μεταναστών, έπαυσε να χρηματοδοτείται και επιβάλλεται πλέον η εξεύρεση εναλλακτικής λύσης.

Ως θετική εξέλιξη και απόρροια των συντονισμένων ενεργειών της Επιτροπής ήταν αυτή της λύσης του προβλήματος που ταλάνιζε την Γ.Α.Δ.Θ. σχετικά με την κράτηση των ποινικών κρατουμένων για μακρύ χρονικό διάστημα στα κρατητήρια των Υπηρεσιών και της άρνησης παραλαβής αυτών από τα σωφρονιστικά καταστήματα. Οι παρεμβάσεις μας και η επαφή μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, είχαν άμεσα αποτελέσματα και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή την αποσυμφόρηση των κρατητηρίων στην οποία σημαντική συμβολή είχε και ο Γ.Α.Δ.Θ. Υποστράτηγος κ. Βάϊος ΧΟΝΔΡΟΣ. Επίσης για σχετικούς λόγους έπαυσαν να λειτουργούν πολλά ακατάλληλα κρατητήρια των αστυνομικών υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Θ., τα οποία δεν δημοσιεύουμε για ευνόητους λόγους.

Η Επιτροπή επισημαίνει προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομοσπονδίας την συνεχή προσπάθειά της για τις απολυμάνσεις όλων των χώρων και ειδικότερα των κρατητηρίων και την παρότρυνση προς τις γραμματείες των Υπηρεσιών να αποστέλλουν σχετικά έγγραφα. Η πίεση θα πρέπει να είναι συνεχής από την πλευρά των Ενώσεων και ιεραρχική προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και το Α.Ε.Α., ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση της Επιτροπής για αυτά τα ζητήματα, καθότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου διατείνονται πως ανάλογα κονδύλια για αυτές τις περιπτώσεις είναι άμεσα διαθέσιμα.

Τέλος, η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας προτίθεται με κλιμάκια συνδικαλιστών να επισκεφθεί αστυνομικές υπηρεσίες, με σκοπό την δια ζώσης εκτίμηση των καταστάσεων και να ενημερωθεί από τους συναδέλφους μας για επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον ευαίσθητο αυτόν τομέα.

Αθήνα, 16-12-2014

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ
Τα μέλη Αθανάσιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος ΔΑΓΚΛΗΣ
Αλέξανδρος ΚΑΛΕΥΡΑΣ
Μαρίνης ΑΧΤΥΠΗΣ

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Συνεδρίαση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας