Font Size

Cpanel

Συνεδρίαση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

  Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας συνεδρίασε στα γραφεία της Ομοσπονδίας την 29-01-2015 προκειμένου να καθορίσει το πλαίσιο για τις περαιτέρω ενέργειές της και ειδικότερα σε ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητός της.

29-01-2015

  Ως ζητούμενο εξακολουθεί να προτάσσει η θωράκιση του Αστυνομικού και ασφαλώς η πλήρης εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 που αναφέρεται στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα παρότι θεσπίστηκε από το έτος 2008 έως και σήμερα δεν τυγχάνει πλήρους εφαρμογής στο πεδίο δράσης στο οποίο αναφέρεται και ως εκ τούτου η υγιεινή και ασφάλεια των Αστυνομικών σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται επισφαλής.

  Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα πως η θέσπιση του Ιατρού Εργασίας είναι πλέον επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε. Γνωρίζουμε πως το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα αποτελεί την κορωνίδα για την Ομοσπονδία μας σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας και αυτό προέκυψε μετά από διαχρονικούς αγώνες και πολλές προσπάθειες.

  Με την ίδια λογική και αντίληψη που δημιουργήθηκε ο θεσμός των ψυχολόγων στην Ελληνική Αστυνομία, για να συμβάλει τα μέγιστα στην ψυχική υγεία των Αστυνομικών, κατ' αυτό τον τρόπο επιβάλλεται και η σύσταση του Ιατρού Εργασίας ώστε να συνεισφέρει τα μέγιστα στην υγεία των Αστυνομικών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

  Η Ελληνική Αστυνομία θρηνεί 124 νεκρούς συναδέλφους εν ώρα υπηρεσίας και εκατοντάδες άλλοι βρίσκονται καθηλωμένοι με σοβαρότατα προβλήματα αναπηρίας και όλα αυτά για λάθη και παραλείψεις της διοίκησης, η οποία ουδέποτε έσκυψε στα προβλήματα αυτά και δεν εστίασε στον παράγοντα άνθρωπο και στον παράγοντα Αστυνομικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλεται σε ιατρικό έλεγχο, ο οποίος διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει στον σχετικό με την κατά περίπτωση θέση εργασίας τακτικό ιατρικό έλεγχο του ένστολου προσωπικού, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από την Υπηρεσία της παρ. 7 του Π.Δ. 45/2008. Ο ίδιος ιατρός μεριμνά για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, την αξιολόγηση και τήρηση των αποτελεσμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 έως 7 του αρθ. 10 του Ν. 1568/85.

  Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους.

  Η Επιτροπή μας θέτει πλέον ως στόχο αυτήν την υλοποίηση και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και επαφές με όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου εμπεριστατωμένα και επιστημονικώς τεκμηριωμένα να παρουσιάσει τους λόγους που επιβάλλουν τη θέσπιση του Ιατρού Εργασίας.

  Την Επιτροπή μας απασχόλησε και η σχετική εισερχόμενη αλληλογραφία των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων που άπτεται των καθηκόντων της. Ετσι, εστιάσαμε στο σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Υ. Κορινθίας, υπ'αριθ. 301/5/12-κα' από 20-01-2015, που αναφέρεται στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ΥΦΕΚΑ Κορίνθου, όπου σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας από την 01-01-2015 καθότι τα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας που είχαν αναλάβει την καθαριότητα των χώρων δεν προσέρχονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 ΦΕΚ 1851/2013 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των ΥΦΕΚΑ), λόγω λήξης της σύμβασής τους. Ως φυσικό επακόλουθο είναι οι ίδιοι οι Αστυνομικοί, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άλλης επιλογής να προβαίνουν στην καθαριότητα των γραφείων και των κοινόχρηστων χώρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αποκομιδή απορριμμάτων έχει πραγματοποιηθεί μόνο δύο φορές από ιδιωτικό συνεργείο, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος απορριμμάτων, τα οποία πλέον αποτελούν εστία μολύνσεως και απειλούν την υγεία των Αστυνομικών, των πολιτών καθώς και των κρατουμένων που εύλογα διαμαρτύρονται. Ομοίως επισημαίνει η Επιτροπή μας την έλλειψη και την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής (γάντια, μάσκες κ.λ.π.) για τους Αστυνομικούς και η προμήθεια αυτών των αναλώσιμων ειδών να γίνεται με ιδία δαπάνη, όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο της ΥΦΕΚΑ Κορίνθου από 13-01-2015.

  Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με την Επιτροπή απέστειλε σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 100/4/10α από 21-01-2015, ιεραρχικά προς όλους τους αρμοδίους, με το οποίο επισημαίνει την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα και εξυπακούεται πως θα επιτηρούμε συνεχώς την εξέλιξη αυτού του ζητήματος.

  Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη 05-02-2015 και ώρα 14.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ. Μεσογείων 96- Αθήνα).

Αθήνα, 29-01-2015

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ
Τα μέλη Αθανάσιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος ΔΑΓΚΛΗΣ
Αλέξανδρος ΚΑΛΕΥΡΑΣ
Μαρίνης ΑΧΤΥΠΗΣ

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Συνεδρίαση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (29-01-2015)