Font Size

Cpanel

Προβλήματα Διαχειρίσεων ανά την Επικράτεια

poasy 2015
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 503/4/78
Προς:
1. Tη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/
Υπουργείου Εσωτερικών
Υπόψη Υποστρατήγου κ. Σωτήριου ΠΑΝΟΥΣΗ
2. Toν Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής / ΑΕΑ
Υπόψη Υποστρατήγου κ. Γεωργίου ΚΩΤΣΑΚΗ
Κοιν.:
1. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
2. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
3. Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καβάλας
 
Θέμα: «Προβλήματα Διαχειρίσεων ανά την Επικράτεια»

Στρατηγοί,

Σε συνέχεια της από 19-06-2017 αλληλογραφίας των Ομοσπονδιών του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθ. 13/2017, από 23-06-2017, έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καβάλας και παρακαλούμε ως Ομοσπονδία, όπως αναλάβετε πρωτοβουλίες που πηγάζουν εκ του θεσμικού σας ρόλου ώστε να υπάρξει επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από τις διατάξεις του ν.4412/2016, αλλά και από τη μη συνεννόηση και την έλλειψη μέριμνας μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Υπουργείου μας (ΓΔΟΕΣ, Αρχηγείου και Διαχειρίσεων των Διευθύνσεων της Χώρας).

Είναι εξωφρενικό, χρόνο με το χρόνο, να παρατηρείται μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ενταλματοποίηση των δαπανών μέσω παγίας από την πρώην ΥΔΕ και νυν ΓΔΟΕΣ, διότι η εμπειρία όλων αυτών των ετών, αλλά ούτε και η τεχνολογία που βοηθά σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλες δημόσιες – δημοτικές Υπηρεσίες, δεν αξιοποιούνται προς το καλύτερο και συγκεκριμένα προς την άμεση ενταλματοποίηση των εν λόγω δαπανών. Σήμερα, όπως ενημερωνόμαστε, οι καθυστερήσεις σε δαπάνες εκτός έδρας μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού, αγγίζουν τους δέκα (10) με δώδεκα (12) μήνες!!

Επίσης, δεν τιμούν κανέναν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και έως το Μάρτιο του 2017, αναφορικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου), αλλά και τα ζητήματα που υπήρχαν μέχρι και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους με τις κρατήσεις που βαρύνουν το Δημόσιο ή τον προμηθευτή στις δαπάνες προμήθειας καυσίμων από το ελεύθερο εμπόριο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των προβλημάτων – ζητημάτων είναι σήμερα να μην μπορεί να αποκατασταθεί η παγία και να παραμένουν απλήρωτοι οι προμηθευτές του Δημοσίου.

Τέλος, δεν έχει προηγούμενο η ηθική εξαθλίωση των συναδέλφων μας, με το να «επαιτούν» στους Δήμους, στις Περιφέρειες και τα Επιμελητήρια της χώρας για δωρεές σε γραφική ύλη, αναλώσιμα και ελαστικά, Φορείς, οι οποίοι διαβεβαιώνουν ότι πλέον δεν μπορούν άλλο να χορηγούν τα απαραίτητα υλικά και θα παύσουν να τους ενισχύουν. Όσοι και όσες νομοθέτησαν τους διεθνείς διαγωνισμούς, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν λειτουργούν με ωράρια δημοσίων Υπηρεσιών, δεν κλείνουν τις αργίες, δεν κλειδώνουν τα γραφεία Παρασκευή μεσημέρι και επιστρέφουν Δευτέρα πρωί, αλλά δουλεύουν (24) ώρες το 24ωρο ενώ τα περιπολικά αυτοκίνητα κινούνται συνεχώς.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Είσαι Εδώ : ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 2017 Προβλήματα Διαχειρίσεων ανά την Επικράτεια