Font Size

Cpanel

Συνθήκες χώρων κράτησης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

poasy5
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 100/3/72α
Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
Κοιν.:
1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
3) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
4) Συνήγορος του Πολίτη
5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Συνθήκες χώρων κράτησης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας»

Κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμό λάβαμε γνώση της υπ' αριθ. 2000/17/2219690 από 03/11/2017 διαταγής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής προς τις υφιστάμενες αστυνομικές υπηρεσίες, με αναφορά και επισημάνσεις στο εν γένει θέμα.

Η διαταγή αυτή, έρχεται σε συνέχεια της ετήσιας έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2016, με την οποία υπενθυμίζεται η σημασία που αποδίδει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία στην απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα αστυνομικά κρατητήρια, κατόπιν των παρατηρήσεων που αναφέρονται σε αυτή την ετήσια έκθεση.

Απορίας άξιον είναι, γιατί η Γ.Α.Δ.Α. διατάσσει με σημαντική καθυστέρηση τις Υπηρεσίες για την αυτονόητη τήρηση αυτών των κανόνων, όταν μάλιστα έχει καταστεί ενήμερη από τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής αλλά και από την Ομοσπονδία μας.

Μάλιστα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών είχε αναδείξει το ζήτημα δημοσίως με παράσταση διαμαρτυρίας έμπροσθεν του Μεγάρου και με σωρεία εγγράφων και καταγγελιών. Αυτή η σπουδή που παρατηρείται στην παρούσα χρονική στιγμή αποτελεί απόρροια της έκθεσης αυτής ή πραγματικής βούλησης της Πολιτείας και της φυσικής ηγεσίας για οριστική επίλυση του ζητήματος που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα της Χώρας μας Διεθνώς.

Εάν ναι, θα πρέπει να εκλείψουν ανάλογα φαινόμενα και επιτέλους ο δημόσιος διαγωνισμός για την καθαριότητα να κηρυχθεί γόνιμος και να τελεσφορήσει, ώστε να παύσουν οι μεσοβέζικες λύσεις των πρόχειρων διαγωνισμών ανά Διευθύνσεις Αστυνομίας.

Από την παρούσα διαταγή συμπεραίνεται επίσης ότι, προφανώς ή επιμελώς δεν γνώριζε η Γ.Α.Δ.Α το μέγεθος του προβλήματος ή μετατοπίζει τεχνηέντως το πρόβλημα ιεραρχικά προς τα κάτω ασκώντας έμμεσες πιέσεις και αποποίηση τυχών πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών δικών της.

Κύριε Υπουργέ,

Το ζητούμενο είναι αυτό της πολιτικής βούλησης πρωτίστως και δευτερεύοντος αυτό της ανθρωπιστικής και επαγγελματικής επάρκειας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα χαμηλόβαθμα στελέχη της έχουν επιδείξει ανάλογα χαρακτηριστικά και συναισθήματα. Από εσάς ζητούμε την θεσμική σας παρέμβαση ώστε εν τοις πράγμασι να εξευρεθούν τα ανάλογα κονδύλια και να φανεί το αμέριστο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης σε ευαίσθητα ζητήματα όπως αυτά των συνθηκών κράτησης, που μας εκθέτουν διεθνώς και προσβάλλουν βάναυσα τον πολιτισμό μας.

Επισυνάπτεται η σχετική με το θέμα αλληλογραφία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με την ευχή και την προσδοκία να μην επανέλθουμε εκ νέου στο θέμα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 6-11-2017
Αρ. Πρωτ.: 083
Προς:
- Υπηρεσίες Αθηνών
- Π.Ο.ΑΣ.Υ.
- Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
- Αρχηγό ΕΛ.Α.Σ
Αντ/γο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο
(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
- Συνήγορο του Πολίτη

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προς μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε γνώση της υπ'αρίθμ. 2000/17/2219690 από 3-11-2017 Διαταγής της Γ.Α.Δ.Α. / Τ.Γ.Α. & Π.Σ.Ε.Α. προς τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, η οποία «υπενθυμίζει» τη σημασία που αποδίδει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία στην απαρέγκλιτη τήρηση όλων των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στα Αστυνομικά κρατητήρια κατόπιν των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τις συνθήκες κράτησης.

Ειδικότερα, εκτός των άλλων υποχρεώσεων αναφέρονται στην τακτική απολύμανση των κρατητηρίων, στη σχολαστική καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων κράτησης, στον υγειονομικό έλεγχο, την αποκατάσταση των φθορών κ.α. για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης τόσο των κρατουμένων όσο και του αστυνομικού προσωπικού.

Η Ένωσή μας για ακόμη μία φορά καταγγέλλει την παντελή έλλειψη μέριμνας της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας για την εξασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα αστυνομικά κρατητήρια και τις αστυνομικές υπηρεσίες γενικότερα, καθώς δεν υφίστανται συνεργεία καθαρισμού τα τελευταία δύο χρόνια, με εξαίρεση λιγοστούς μήνες και η καθαριότητα των χώρων επαφίεται στο φιλότιμο και την «τσέπη» των εργαζόμενων Αστυνομικών.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδειχθεί από τη Ένωσή μας, τόσο με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Γ.Α.Δ.Α. όσο και με συνεχείς καταγγελίες στους επόπτες υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής. Οι σχετικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων έχουν αποσταλεί στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία και έχουν γίνει ειδικά ρεπορτάζ από τα Μ.Μ.Ε. που αποδεικνύουν τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν στις αστυνομικές υπηρεσίες λόγω έλλειψης συνεργείων καθαρισμού.

Τέλος, όπως μας καταγγέλλουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, όπου στεγάζονται αστυνομικά κρατητήρια, τα αιτήματα των Υπηρεσιών για έγκριση δαπανών που αφορούν την προμήθεια ειδών καθαριότητας καθώς και αιτήματα αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών φθορών, ΔΕΝ εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής διαβίωσης τόσο των κρατουμένων όσο και του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στους ίδιους χώρους και να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής φύλαξη των κρατουμένων.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει το «θέατρο του παραλόγου» και οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους από το να εκδίδουν διαταγές τήρησης των υποχρεώσεων από το κατώτερο προσωπικό όταν την ίδια στιγμή δεν τηρούν οι ίδιοι τις δικές τους υποχρεώσεις και τις μετακυλύουν στους Διοικητές και το Αστυνομικό Προσωπικό των Υπηρεσιών.

Για το Δ.Σ.
    - Ο -                                         - Ο -
        Πρόεδρος                            Γεν. Γραμματέας
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Είσαι Εδώ : ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 2017 Συνθήκες χώρων κράτησης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας