Οικονομική ενίσχυση υπερπολύτεκνων οικογενειών

Οικονομική ενίσχυση υπερπολύτεκνων οικογενειών

poasy

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 600/6/6α

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις  

          

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθ. 1821/19/1953061 από 18-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την εξέταση δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης υπερπολύτεκνων οικογενειών (πέντε -5- παιδιά και άνω) και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.  

 

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .