Αίτημα παράτασης του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2019

Αίτημα παράτασης του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2019

poasy

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 302/2/67

 

 

Προς:Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

         Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν.: 1)Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού

              Ταξίαρχο κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ

           2)Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2019»

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Επειδή πλησιάζει η λήξη του τρέχοντος έτους και πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο αδείας έτους 2019, εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν για σοβαρούς λόγους (διάθεση δυνάμεων κατά την διεξαγωγή  των Εθνικών εκλογών, Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών, μεταναστευτικές ροές, μέτρα εορτασμού Πολυτεχνείου, κ.λπ.), παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας ληφθεί μέριμνα για παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας αδείας έτους 2019.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .