Διευκολύνσεις συναδέλφων λόγω εκλογών

Διευκολύνσεις συναδέλφων λόγω εκλογών

poasy

Αθήνα, 25 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτ.: 700/1/7β

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 700/1/7 από 23/05/2019 εγγράφου μας, σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθ. 1647/19/1100736 από 24/05/2019 διαταγή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α., αναφορικά με τη διευκόλυνση γονέων αστυνομικών κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .