Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 και για το Αστυνομικό Προσωπικό

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 και για το Αστυνομικό Προσωπικό

poasy

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 100/2/92

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από σήμερα, ως γνωστόν, έχει τεθεί σε ισχύ το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 – μια χρήσιμη καινοτομία που χαιρετίστηκε από όλους όταν εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό της Χώρας και αναμενόταν η ταχύτατη εφαρμογή της.

Σήμερα, όμως, όταν τέθηκε σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30 Μαΐου 2021 (ΦΕΚ αρ. 87, τεύχος Α’), μετά από καταγγελίες συναδέλφων μας, διαπιστώθηκε ότι στη σχετική ένδειξη του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας «Επιλογή ταξιδιωτικού εγγράφου», υπάρχουν οι επιλογές  «Αριθμός Διαβατηρίου» ή «Αστυνομική Ταυτότητα». Επιλέγοντας «Αστυνομική Ταυτότητα», το σύστημα ενημερώνει σε κόκκινο πλαίσιο «Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας», που σημαίνει ότι το Αστυνομικό προσωπικό δεν έχει ενταχθεί στη διαδικασία της αξιοποίησης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19.

Επειδή, το σύνολο σχεδόν των Αστυνομικών, έχει ήδη εμβολιασθεί και επιθυμεί  τη μη εξαίρεσή του από τη χρήσιμη αυτή καινοτομία, απευθυνθήκαμε στους αρμόδιους φορείς, με αποτέλεσμα να δεχθούμε τις ευχαριστίες τους προς την Ομοσπονδία μας για τα άμεσα αντανακλαστικά, παρέχοντάς μας την διαβεβαίωση για την επιτυχή αποκατάσταση του προβλήματος.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .