Υλοποιείται το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την αλλαγή της αναχρονιστικής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις κρατήσεις στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Υλοποιείται το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την αλλαγή της αναχρονιστικής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις κρατήσεις στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

poasy

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 506/1/60-α

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της από 04-11-2021 επιστολής των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας στο Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., αναφορικά με την επανεξέταση ή / και κατάργηση των διατάξεων της αναχρονιστικής υπ’ αριθ. 8000/20/89α/2014 από 10-03-2014 (Β΄625) Υπουργικής Απόφασης, σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγο το εν λόγω θέμα συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μας, απεδείχθη περίτρανα, μέσω της εισήγησης του αρμοδίου Διευθυντή ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., το δίκαιο του αιτήματός μας, ήτοι η άρση της άνισης αντιμετώπισης των συναδέλφων και αποφασίστηκε η διενέργεια αναλογιστικής μελέτης για την αναπροσαρμογή του πλαισίου αυτού, τόσο στο βαθμό του Αρχιφύλακα ΜΑΥ, όσο και σε όλους του υπόλοιπους βαθμούς.

Η παραπάνω θετική εξέλιξη, όπως έχει ήδη τονιστεί από το Προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικές προς τούτο διατάξεις και θα δικαιώνει καταφανώς την επιλογή των συναδέλφων μας να προαχθούν στους επόμενους διοικητικούς βαθμούς με βάση τα οριζόμενα στο νέο βαθμολόγιο.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη και αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, θα συνεχίσει αγόγγυστα το έργο της για τη διαφύλαξη και καλυτέρευση των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και μισθολογικών διατάξεων που διέπουν το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .