Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους  2021

poasy

Αθήνα, 25  Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 301/1/126α

 

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

           2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

          Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου

 

Θέμα: «Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους  2021»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, αιτείται την ενίσχυση της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας με έμψυχο δυναμικό κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021 και την πλήρωση των σχετικών κενών οργανικών θέσεων, ώστε, η αστυνόμευση στην αυτή περιφερειακή ενότητα να τύχει της αποστολής της και της επάρκειας που απαιτούν οι νέες συνθήκες, όπως αυτές έχουν ανακύψει κυρίως από την διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ομοσπονδία μας υιοθετεί πλήρως το αίτημα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης μας, καθότι κρίνεται εύλογο αλλά και αναγκαίο λόγω των ιδιαιτεροτήτων στο νησί και όπως αυτά τεκμαίρονται με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία πως θα τύχει θετικής έκβασης από την Πολιτική και Φυσική ηγεσία του Σώματος.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 (Το έγγραφο της Ένωσης επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .