Font Size

Cpanel

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου την 31-05-2016

poasy
Αθήνα, 01 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 200/4/182

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Συνεδρίασε χθες, 31 Μαΐου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το πρώτο μετά τη ψήφιση των επαχθών διατάξεων του ασφαλιστικού και της τροπολογίας που αφορά το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών εφόσον δεν ανευρεθούν ισοδύναμα μέτρα έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 

Από τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, έγινε ανάπτυξη των θεμάτων που μας απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα κατά τις συναντήσεις μας με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ και υπηρεσιακούς παράγοντες, επιπλέον δε τονίστηκε ότι έχει υποβληθεί αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης με στόχο την επίλυση προβλημάτων που άπτονται και της δικής του αρμοδιότητας. Επίσης, έγινε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αιτημάτων που υποβάλλονται προς την Εκτελεστική Γραμματεία από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, με πρόσφατα αυτά που αφορούν την υποβολή των συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων, την επέκταση των αδειών αιμοδοσίας κλπ.

Ο νομικός μας σύμβουλος, κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ενημέρωσε το Δ.Σ. για την υπ΄ αριθμ. 59/2016 από 16/3/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά τη χορήγηση συμπληρωματικών εφάπαξ από τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ στους μετόχους τους, των οποίων η λήξη ασφάλισής τους τοποθετείται χρονικά από 1/8/2012 έως και 30/6/2014, ήτοι για το χρονικό διάστημα που επήλθε η αποκατάσταση κατά 50% των μισθολογικών αδικιών των ενστόλων, βάσει του άρθρου 86 του ν.4307/2014. Αφού ανέπτυξε το περιεχόμενό της, στάθηκε και στα πιθανά ένδικα μέσα που ενδέχεται να ασκηθούν από την πλευρά μας στο πλαίσιο της διασφάλισης της βιωσιμότητας του ΤΕΑΠΑΣΑ και της αλληλεγγύης των γενεών.

Εν συνεχεία, το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Ομοσπονδίας, κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενέστερα στις ενέργειες που έλαβαν χώρα για το παραπάνω θέμα από την Ομοσπονδία μας, τόσο στο παρελθόν όσο και το τελευταίο διάστημα, ενώ ανέπτυξε και τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που υπό μορφή εγγράφου υπεβλήθησαν στο Ταμείο, λαμβάνοντας την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπός του στο Δ.Σ. του Ταμείου, να ενεργήσει με γνώμονα την προστασία όλων των ασφαλισμένων του χωρίς διακρίσεις. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε επίσης την Εκτελεστική Γραμματεία να χειριστεί ζητήματα που πιθανόν ανακύψουν.

Κατά τη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε και με θέματα που τέθηκαν όπως οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης, οι συνθήκες επανεισδοχής αλλοδαπών προς την αλλοδαπή στη βάση της νέας συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, το νομοθετικό πλαίσιο της κατοχής ιδιωτικών ασυρμάτων και άλλα.

Ιδιαίτερος λόγος έγινε για το μεταναστευτικό – προσφυγικό και τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα με τη διάθεση μόνιμης δύναμης στα κέντρα κράτησης, ένα θέμα που απορρυθμίζει την αστυνόμευση και την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών λόγω της χρόνιας υποστελέχωσής τους. Ζητήθηκε δε από τον πρόεδρο, να τοποθετηθούν όλοι όσον αφορά την επιχειρησιακή αντιμετώπιση αυτού του θέματος οπότε και διαπιστώθηκε ότι η διάθεση μόνιμης δύναμης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακούς όρους, αλλά ουσιαστικά, χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας ή να επιδεινώνεται το εργασιακό στάτους των συναδέλφων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Είσαι Εδώ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΑΣΥ 2016 Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου την 31-05-2016