Font Size

Cpanel

Διαγραφή μετόχων - αστυνομικών από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

poasy
Αθήνα, 20 Απριλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 509/7/5
Προς: Τον Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών κ. Αθανάσιο ΚΑΠΟΤΑ
Κοιν.:
1) Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
4) Νομικό Σύμβουλο Ομοσπονδίας κ. Χαράλαμπο ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Θέμα: «Διαγραφή μετόχων - αστυνομικών από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

Κύριε Διοικητά,

Μετά την εποικοδομητική συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία μας μαζί σας, την 30/01/2017 και την κατάθεση σχετικού υπομνήματος με ερωτήματα που σας τέθηκαν, αναφορικά με την υπαγωγή του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων στο νέο φορέα ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και ειδικότερα των μετόχων-αστυνομικών που εντάχθηκαν στο Τ.Π.Δ.Υ. παρά την θέλησή τους- εν΄ αγνοία τους και μάλιστα με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, υπήρξε διάχυτη η εκτίμηση ότι αυτή η παρατυπία θα εξομαλυνθεί με την θεσμική σας παρέμβαση.

Παρά ταύτα, πληροφορηθήκαμε ότι με απόφασή του το Δ.Σ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διευθυντή του, απεφάνθη να παγώσει την διαδικασία αυτή και να προτείνει νομοθετική ρύθμιση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα απαγορεύει την δυνατότητα διαγραφής από το Ταμείο και την παύση της κράτησης, ιδίως για τους συναδέλφους μας που κατατάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία τα έτη 1999 έως 2006.

Ενδεικτικά, σας επισυνάπτουμε το υπ΄αρίθμου 030 από 20/04/2017 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, εκφράζοντάς σας παράλληλα την διάχυτη αγωνία χιλιάδων συναδέλφων μας και για τους λόγους αυτούς ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι όποιες αρνητικές εξελίξεις και να υπάρξει η εκ΄νέου επίσημη θέση του Ταμείου του οποίου έχετε την τιμή να διοικείται.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Συνάδελφοι,

Η Ένωση Αθηνών επανέρχεται για το θέμα με τις αιτήσεις - κρατήσεις που λαμβάνουν χώρα στη μισθοδοσία μας, αφορούν το εφάπαξ βοήθημα από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην  Τ.Π.Δ.Υ.) και απασχολεί εκατοντάδες συναδέλφους - μέλη μας, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και αποκλειστικά για τις σειρές που κατετάγησαν τα έτη 1999 έως 2006.

Σας γνωρίζουμε ότι, εδώ και μήνες, εκκρεμούν εκατοντάδες αιτήσεις των παραπάνω συναδέλφων μας προς το προαναφερόμενο Ταμείο, οι οποίοι εξέφρασαν τη βούληση να αρθεί η εν λόγω κράτηση και να λάβουν τα νόμιμα αναδρομικά τους. Επισημαίνεται ότι, οι προαναφερόμενοι συνάδελφοι ουδέποτε ερωτήθηκαν αν επιθυμούν την προαιρετική ασφάλισή τους στο Ταμείο, όπως όριζαν και ορίζουν άλλωστε ρητώς οι διατάξεις του νόμου, αλλά τους πραγματοποιείται σχετική κράτηση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, διότι παράνομα και χωρίς παραστατικά η Διοίκηση τους ασφάλισε στο τότε ΤΠΔΥ.

Πριν από τέσσερις μήνες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τον Πρόεδρο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών, κ. ΚΑΠΟΤΑ Αθανάσιο, ο όποιος μας έδωσε την εντύπωση ότι αντιλαμβάνεται το ως άνω πρόβλημα και την παρανομία που συντελέστηκε εις βάρος των συναδέλφων μας και ως εκ τούτου θα δρομολογούσε τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυσή του. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες μέρες, ενημερωθήκαμε ότι, το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου διευθυντή, έλαβε απόφαση να παγώσει τη σχετική διαδικασία και να προτείνει νομοθετική ρύθμιση προς το Υπουργείο Εργασίας, η οποία θα απαγορεύει τη δυνατότητα απαλλαγής από την προαναφερόμενη κράτηση και θα νομιμοποιεί ουσιαστικά τις παράνομες πράξεις της Διοίκησης, περί ασφάλισης στο Ταμείο χωρίς τη βούληση των ενδιαφερομένων. 

Συνάδελφοι,

Πιστεύοντας στο θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και στο γεγονός ότι η Διοίκηση δε δύναται να παρανομεί, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο του θεσμικού σας ρόλου, διενεργήσετε εκ νέου συνάντηση με το νέο Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προκειμένου να ενημερωθούμε επίσημα για το τι μέλλει γενέσθαι με τους παραπάνω συναδέλφους, διότι οι έως τώρα προσπάθειες του Προεδρείου της Ένωσής μας για επίσημη ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. δεν έχουν ευοδωθεί.

Τα ερωτήματα που γεννιούνται από την ανωτέρω στάση της Διοίκησης του Ταμείου είναι πολλά και χρήζουν απαντήσεων.

Τι άλλαξε από την ημερομηνία που συναντήθηκε η Ομοσπονδία μας με τον Πρόεδρο του  Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.;;

Ο Πρόεδρος του Ταμείου δεν ανέφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας, ότι: «…διαγράφονται μόνο οι συνάδελφοι νέοι ασφαλισμένοι που ανήκουν στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, δεν είχαν λάβει γνώση από την Υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν είχαν ζητήσει την υπαγωγή τους, ήτοι οι σειρές από το 1999 έως το 2006…»;;

Για ποιο λόγο δεν εξετάστηκαν οι εν λόγω αιτήσεις των συναδέλφων μας, καίτοι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που άλλοι συνάδελφοι με τις ίδιες προϋποθέσεις έχουν δικαιωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Τ.Π.Δ.Υ.;;

Μπορούν να ισχύουν δυο μέτρα και δυο σταθμά σε παράνομες πράξεις της Διοίκησης;;

Επίσης, παρακαλούμε όπως ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας γνωμοδοτήσει αν είναι σύννομες οι ενέργειες αυτές και αν το Ταμείο μπορεί να παγώνει την πορεία της εξέτασης των αιτήσεων των συναδέλφων μας.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το Υπουργείο Εργασίας ως αρμόδιο εποπτικό φορέα του Ταμείου για τις παλινωδίες που λαμβάνουν χώρα στις πλάτες των συναδέλφων μας.

Για το Δ.Σ.

               - Ο -                                                                                  - Ο -

                  Πρόεδρος                                                                       Γεν. Γραμματέα

                                            

        ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                                                             ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Είσαι Εδώ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΑΣΥ 2017 Διαγραφή μετόχων - αστυνομικών από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων