Font Size

Cpanel

Συνεδρίαση Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων

poasy4
Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/9/89β

Συνεδρίαση Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων

Συνεδρίασε χθες, 1 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων της ΠΟΑΣΥ παρόντων των μελών αυτής κ.κ. Παπαδέλη Απόστολου, Νάκου Βασιλείου, Παπαγεωργίου Ηλία και Γαλάνη Αλέξανδρου και με τη συμμετοχή του αρμοδίου Αντιπροέδρου Διοικητικών Θεμάτων κ. Νταβούρα Αθανασίου, ο οποίος περιέγραψε το πλαίσιο εργασίας και το έργο που έχει να επιτελέσει κατά τη διάρκεια της θητείας της η Επιτροπή αυτή, με τη νέα της σύνθεση, όπως αυτή εξελέγη για πρώτη φορά στο 27ο συνέδριό μας φέτος το Σεπτέμβριο.

Η Ομοσπονδία, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων, δεδομένου ότι το πεδίο των θεμάτων που θα την απασχολήσει είναι ευρύτατο λόγω των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας σε όλη τη χώρα και οι οποίοι απευθύνονται στο οργανωμένο συνδικαλιστικό μας κίνημα για να ασκηθεί η δέουσα πίεση σε όλους εκείνους που τα δημιουργούν και ευθύνονται για την επίλυσή τους.

epitropi4

Κατά τη συνεδρίαση κατατέθηκε προβληματισμός για σειρά ανοικτών θεμάτων που απασχολούν το ΔΣ της Ομοσπονδίας και δόθηκε έμφαση στην παρεμβατική μας δράση αναφορικά με την καθημερινότητα του αστυνομικού και τα προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει ώστε να τύχουν λύσης εκ μέρους της φυσικής και της πολιτικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και όποιου άλλου κρατικού ή κυβερνητικού φορέα συμβαίνει να έχει την κύρια ευθύνη.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής, τονίστηκαν τα προβλήματα που δημιουργεί η εμπλοκή της αστυνομίας στη διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος και αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν αυτά ιδίως από τη νησιωτική χώρα και τις Διευθύνσεις Αστυνομίας του Βορείου Αιγαίου. Προς τούτο όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις καλούνται όπως αποστείλουν έως τις 20/11/2017 τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές και τις προτεινόμενες λύσεις επί των προβλημάτων αυτών ώστε στη συνέχεια να προβούμε στις δέουσες ενέργειες, στο πλαίσιο πάντα του θεσμικού μας ρόλου και των δεδομένων ορίων της παρεμβατικής μας δράσης.

Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την Υπ. Αριθ. Οικ. 48416/2564 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη θεσμοθέτηση του «Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία», ένα θέμα που άπτεται άμεσα και της μη εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 45/2008 «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και του πάγιου αιτήματός μας για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας του αστυνομικού (σχετικό έγγραφό μας Αρ. Πρωτ.: 100/1/11 από 30 Οκτωβρίου 2017). Αποφασίστηκε δε να μελετηθεί το πολυσέλιδο κείμενο της Απόφασης και να αποτελέσει αντικείμενο νέας συνεδρίασης έτσι ώστε να ακολουθήσουν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας για όλο το φάσμα των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας που σχετίζονται με την επαγγελματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, τη δημιουργία θέσεων Ιατρού Εργασίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, την επάρκεια του τεχνολογικού εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής, την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών κλπ.

Ο συνάδελφος πρέπει να γνωρίζει ότι με την έναρξη της νέας συνδικαλιστικής περιόδου η διοίκηση της Ομοσπονδίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην άμεση ανταπόκρισή της σε κάθε καταγγελία που αφορά εργασιακά – υπηρεσιακά θέματα χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από υπηρεσίες ή γεωγραφικές περιοχές. Λειτουργεί ενωτικά και πορεύεται με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων όλων των αστυνομικών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Προς τούτο, τα όργανα της Ομοσπονδίας και οι αρμόδιες Επιτροπές αυτής, θα αντιμετωπίζουν με ευήκοα ώτα όλες τις προτάσεις, προσβλέποντας στην προαγωγή του συνδικαλιστικού λόγου και έργου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Είσαι Εδώ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΑΣΥ 2017 Συνεδρίαση Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων