Font Size

Cpanel

Πλήρης ενημέρωση από τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ

poasy4
Αθήνα, 04 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 509/7/6-α

Πλήρης ενημέρωση από τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ

Την 29 Νοεμβρίου 2017, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τους Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ και Γενικό Γραμματέα, κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, συναντήθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), μετά από αίτημά μας, με τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, κ. Αθανάσιο ΚΑΠΟΤΑ, προκειμένου να ενημερωθούμε για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και να ανταλλάξουμε απόψεις σε θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους – συνταξιούχους συναδέλφους μας.

509-7-6-α

 

Από την πλευρά μας, αναπτύξαμε τα θέματα που απασχολούν σήμερα τον εργασιακό μας κλάδο και σχετίζονται με τον παραπάνω ασφαλιστικό Φορέα, τόσο στην επικούρηση, όσο και στις εφάπαξ παροχές. Ειδικότερα, εστιάσαμε στη βιωσιμότητα του Ταμείου, στις επενδύσεις του, στα καταβαλλόμενα εφάπαξ βοηθήματα, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, στις επικουρικές συντάξεις, μετά και την αποσαφήνιση του νέου τρόπου υπολογισμού αυτών από την 01-01-2015, καθώς και στις τακτικές και έκτακτες κρατήσεις που θα λάβουν χώρα, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή (αναδρομική) του νέου μισθολογίου μας (ν.4472/2017). Εκτενής αναφορά έγινε επίσης στο πρόβλημα με τις παράνομες ασφαλίσεις - εγγραφές, κατά το παρελθόν (προ του έτους 2008), συγκεκριμένων συναδέλφων μας (νέοι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής) στο πρώην Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και προτείναμε συγκεκριμένες δράσεις για την από εδώ και πέρα αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, από την πλευρά του, μας γνώρισε ότι, μετά την ένταξη όλων των Ταμείων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών στο νέο Φορέα, τον περιορισμό των συνταξιοδοτήσεων και την προσωρινή αλλαγή της μηνιαίας εισφοράς του εργαζομένου και εργοδότη στο 3,5% (μέχρι τον 5/2019) και στο 3,25% (από τον 6/2019 έως 5/2022) στην επικούρηση, φέτος, αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα το Ταμείο θα είναι πλεονασματικό. Τούτο, θα έχει ως αποτέλεσμα, στο άμεσο μέλλον, να αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις, έστω και ελάχιστα, ενώ, μας ενημέρωσε ότι, σήμερα, η επικουρική σύνταξη που χορηγεί ο αρμόδιος κλάδος στους εν αποστρατεία αστυνομικούς κυμαίνεται στα 90,00 € κατά μέσο όρο. Αναφορικά με τις κρατήσεις, συμφώνησε με την άποψή μας για την κατάργηση των έκτακτων κρατήσεων που προέβλεπαν τα καταστατικά των πρώην Ταμείων μας και τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου, με τη δυνατότητα όμως διατήρησης αυτών εάν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, γνωρίζοντάς μας ότι σύντομα το ζήτημα θα επιλυθεί μέσω του ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, στη διαμόρφωση του οποίου θα καταθέσουμε κι εμείς σχετικές προτάσεις. Παράλληλα, μας έκανε γνωστές τις εκκρεμότητες του κλάδου επικούρησης, οι οποίες ανέρχονται στις 120.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 80.000 αφορούν αιτήματα μετά την 01-01-2015 που είχαν ζήτημα με τον υπολογισμό τους και 40.000 αιτήματα που προέρχονται από έτη πριν την 01-01-2015, δηλαδή εκκρεμότητες που παρέλαβε το πρώην ΕΤΕΑ και νυν ΕΤΕΑΕΠ από τους ενταχθέντες Φορείς. Πλέον, αφού ο νέος τρόπος υπολογισμού αποσαφηνίστηκε, μας ενημέρωσε ότι, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε τις πρώτες πράξεις και σύντομα, αφού ο φάκελος της πλειοψηφίας έχει ήδη συμπληρωθεί, θα περιοριστούν κατά πολύ οι εκκρεμότητες στην επικουρική σύνταξη.

Σχετικά με τα ακίνητα, μας γνώρισε ότι, υπάρχουν πλάνα επωφελούς χρησιμοποίησης αυτών, παρατηρείται δε μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ιστορικό κέντρο της πόλης και αυτό μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε αναλόγως την περιουσία του Ταμείου. Ενώ, σε ότι αφορά τον κλάδο του εφάπαξ βοηθήματος, μας ενημέρωσε ότι στόχος του Ταμείου είναι, σε χρόνο πενήντα (50) ημερών από την έκδοση της κύριας συνταξιοδοτικής πράξης, να καταβάλλεται και το εφάπαξ βοήθημα. Παράλληλα, μας γνώρισε ότι, οι σημερινές εκκρεμότητες του προαναφερόμενου κλάδου είναι 56.000 εφάπαξ βοηθήματα σε αναμονή, εκ των οποίων 12.000 αφορούν συνολικά το πρώην ΤΠΔΥ, όπου είναι ασφαλισμένο και ένα μεγάλο ποσοστό αστυνομικών. Όσο για το θέμα των παράνομων ασφαλίσεων - εγγραφών, μας ενημέρωσε ότι είναι ένα πρόβλημα που κληρονόμησε το ΕΤΕΑΕΠ από το πρώην ΤΠΔΥ, το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετώπισε το ζήτημα καθολικά και ενιαία εν τη γενέσει του, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε δικαιολογημένες αντιδράσεις από τους εν λόγω ασφαλισμένους. Το προαναφερόμενο πρόβλημα απασχόλησε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του νέου υπέρ-Ταμείου και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, έπειτα και από τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθυντών, υπέβαλε τον σχετικό φάκελο στο εποπτεύον Υπουργείο και αναμένεται η σχετική απάντηση για την οριστική επίλυσή του. Στις δράσεις που προτείναμε για την από εδώ και πέρα αντιμετώπιση του ζητήματος, ο κ. Διοικητής, μας είπε ότι θα πρέπει να αναμένουμε πρώτα την απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου και έπειτα ευχαρίστως να συζητήσει, καθώς και να συμμετάσχει στη διαμόρφωση αυτών.

Η Ομοσπονδία μας, λειτουργώντας και ενεργώντας με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων χιλιάδων εν ενεργεία συναδέλφων που υπηρετούν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των εν αποστρατεία που τυγχάνουν σήμερα συνταξιούχοι, θα συνεχίσει την αγωνιστική της δράση για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, ανάδειξη και επίλυση του συνόλου των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πανελλαδικά.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα