Font Size

Cpanel

18ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΘΕΣΜΙΚΑ

Ευρετήριο Άρθρου
18ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Όλες οι Σελίδες


Α' Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α 

1. Τροποποίηση του Νόμου 1264 / 1982 όπως συμπληρώθηκε με το Νόμο 2265 / 1994.

Η υπερδεκαετής συνδικαλιστική εμπειρία στο αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ ύστερα από τη νομιμοποίηση του συνδικαλισμού με τη ψήφιση του Νόμου 2265 / 1994 δημιουργεί την ανάγκη για κάποιες ουσιαστικές τροποποιήσεις που κρίνονται πλέον ώριμες και επίκαιρες στην προκείμενη χρονική στιγμή, ιδίως με την ίδρυση και λειτουργία Πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων στα γεωγραφικά όρια κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (αντί σε κάθε νομό ως ισχύει σήμερα ).

2. Επαρκή ς αριθμό ς εισαγωγής αστυνομικών κατ' έτος στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των

Πανελλαδικών εξετάσεων και με προκήρυξη εισαγωγής για το επόμενο

ακαδημαϊκό έτος 3.000 θέσεων αστυφυλάκων, έτσι ώστε να καλυφθούν στοιχειωδώς οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις που ξεπερνούν τις 6000 και βαίνουν γεωμετρικά αυξανόμενες λόγω της αθρόας συνταξιοδότησης του προσωπικού . Διασφάλιση της υπηρεσιακής –εργασιακής πορείας αυτών από τη νόθευση και μεταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων .

3. Βαθμολογική εξέλιξη ( Βαθμολόγιο ) και για το χαμηλόβαθμο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Χρόνια τώρα , πάνω από έντεκα , μετά τη θεσμοθέτηση του αδιάβλητου συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων , χιλιάδες αστυφύλακες ¨αυτοκτονούν¨ στην καθημερινότητα της υπηρεσίας τους , θέτοντας επιτακτικά το ερώτημα ¨Ποιο το αύριο για εμάς; ¨

4. X ορήγησηδυο (2) ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) εβδομαδιαίως, για όσους έχουν καταταγεί μετά την 1-1-1993, προς άρση της αδικίας για την υποχρέωση εξαγοράς της μάχιμης (δεδουλευμένης) πενταετίας.

5 . Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών – Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητος.

6 . Αναβάθμιση- Επανακαθορισμός του συστήματος εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης ,της εξειδίκευσης και δια βίου εκπαίδευσης και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου.

7 . Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό – αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα .

8. Ενιαία επετηρίδα για τους Αξιωματικούς Τμήματος Μετ/σης (ΤΕΜΑ) και σε αρνητική περίπτωση αναλογικός καθορισμός εντός των οργανικών θέσεων, ήτοι ενός (1) Υποστρατήγου, τεσσάρων (4) Ταξιάρχων, δέκα οχτώ (18) Αστυνομικών Διευθυντών, τριάντα (30) Αστυνομικών Υποδιευθυντών και εβδομήντα πέντε (75) Αστυνόμων Α΄.

9 . Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα.

10 . Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας , για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε βάρος του σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

11 . Ί δρυση και λειτουργία των επιβαλλόμενων από το Νόμο σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης και εμπέδωση των διατάξεων του νέου αυτού νομικού πλαισίου σ΄ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων .

12 . Την διενέργεια προμηθειών κατά τα πρότυπα των Ενόπλων Δυνάμεων και δημιουργία υπηρεσίας προμηθειών Ελληνικής Αστυνομίας με συμμετοχή στις οικείες επιτροπές και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων.

13. Δημιουργία Λεσχώνεστίασης σε κεντρικές υπηρεσίες των Δ/νσεων Αστυνομίας Βορειοανατολικής, Νοτιοανατολικής και Δυτικής Αττικής για την σίτιση ιδίως νέων συναδέλφων που οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι πενιχρές.Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα