Font Size

Cpanel

18ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ευρετήριο Άρθρου
18ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Όλες οι Σελίδες

ΨΗΦΙΣΜΑ
18ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η υπαγωγή της Ελληνικής Αστυνομίας , με την κατάργηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης , στο Υπουργείο Εσωτερικών , πέραν της δικαίωσης της Ομοσπονδίας με την υλοποίηση των σχετικών προς τούτο ρηξικέλευθων και διορατικών προτάσεών της , γεννά προσδοκίες ότι αυτό το γεγονός θα ευνοήσει επί της ουσίας τον εργαζόμενο αστυνομικό .

Προσδοκίες για την άμεση προώθηση και επίλυση των χρόνιων – δίκαιων και ώριμων αιτημάτων που απασχολούν τον Έλληνα Αστυνομικό στην καθημερινότητά του , στην άσκηση των καθηκόντων του και η μη ικανοποίηση αυτών επενεργεί ανασταλτικά στην αποτελεσματικότητα του προσφερόμενου έργου .

Μπροστά λοιπόν στα νέα δεδομένα και στους νέους ορίζοντες που ανοίγονται , εμείς οι αστυνομικοί που συμμετέχουμε στις εργασίες του 18 ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας

εγκρίνουμε

το παρόν ψήφισμα στο οποίο περιέχονται θεσμικά – οικονομικά – φορολογικά και ασφαλιστικά αιτήματα και απαιτούμε τ ην άμεση επίλυσή τους, στοχεύοντας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού και την παροχή καλύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στον πολίτη :Α' Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α 

1. Τροποποίηση του Νόμου 1264 / 1982 όπως συμπληρώθηκε με το Νόμο 2265 / 1994.

Η υπερδεκαετής συνδικαλιστική εμπειρία στο αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ ύστερα από τη νομιμοποίηση του συνδικαλισμού με τη ψήφιση του Νόμου 2265 / 1994 δημιουργεί την ανάγκη για κάποιες ουσιαστικές τροποποιήσεις που κρίνονται πλέον ώριμες και επίκαιρες στην προκείμενη χρονική στιγμή, ιδίως με την ίδρυση και λειτουργία Πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων στα γεωγραφικά όρια κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (αντί σε κάθε νομό ως ισχύει σήμερα ).

2. Επαρκή ς αριθμό ς εισαγωγής αστυνομικών κατ' έτος στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των

Πανελλαδικών εξετάσεων και με προκήρυξη εισαγωγής για το επόμενο

ακαδημαϊκό έτος 3.000 θέσεων αστυφυλάκων, έτσι ώστε να καλυφθούν στοιχειωδώς οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις που ξεπερνούν τις 6000 και βαίνουν γεωμετρικά αυξανόμενες λόγω της αθρόας συνταξιοδότησης του προσωπικού . Διασφάλιση της υπηρεσιακής –εργασιακής πορείας αυτών από τη νόθευση και μεταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων .

3. Βαθμολογική εξέλιξη ( Βαθμολόγιο ) και για το χαμηλόβαθμο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Χρόνια τώρα , πάνω από έντεκα , μετά τη θεσμοθέτηση του αδιάβλητου συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων , χιλιάδες αστυφύλακες ¨αυτοκτονούν¨ στην καθημερινότητα της υπηρεσίας τους , θέτοντας επιτακτικά το ερώτημα ¨Ποιο το αύριο για εμάς; ¨

4. X ορήγησηδυο (2) ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) εβδομαδιαίως, για όσους έχουν καταταγεί μετά την 1-1-1993, προς άρση της αδικίας για την υποχρέωση εξαγοράς της μάχιμης (δεδουλευμένης) πενταετίας.

5 . Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών – Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητος.

6 . Αναβάθμιση- Επανακαθορισμός του συστήματος εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης ,της εξειδίκευσης και δια βίου εκπαίδευσης και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου.

7 . Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό – αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα .

8. Ενιαία επετηρίδα για τους Αξιωματικούς Τμήματος Μετ/σης (ΤΕΜΑ) και σε αρνητική περίπτωση αναλογικός καθορισμός εντός των οργανικών θέσεων, ήτοι ενός (1) Υποστρατήγου, τεσσάρων (4) Ταξιάρχων, δέκα οχτώ (18) Αστυνομικών Διευθυντών, τριάντα (30) Αστυνομικών Υποδιευθυντών και εβδομήντα πέντε (75) Αστυνόμων Α΄.

9 . Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα.

10 . Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας , για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε βάρος του σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

11 . Ί δρυση και λειτουργία των επιβαλλόμενων από το Νόμο σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης και εμπέδωση των διατάξεων του νέου αυτού νομικού πλαισίου σ΄ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων .

12 . Την διενέργεια προμηθειών κατά τα πρότυπα των Ενόπλων Δυνάμεων και δημιουργία υπηρεσίας προμηθειών Ελληνικής Αστυνομίας με συμμετοχή στις οικείες επιτροπές και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων.

13. Δημιουργία Λεσχώνεστίασης σε κεντρικές υπηρεσίες των Δ/νσεων Αστυνομίας Βορειοανατολικής, Νοτιοανατολικής και Δυτικής Αττικής για την σίτιση ιδίως νέων συναδέλφων που οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι πενιχρές.Β΄ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

* Κατάρτιση νέου μισθολογίου με εισαγωγικό μισθό του νέου αστυφύλακα : 1250 ευρώ .

Το υφιστάμενο (ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων Ασφαλείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ' αιτίας:

α. της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον Αστυφύλακα-Λιμενοφύλακα-Πυροσβέστη      ( Λοχία ) , αλλά η μονάδα είναι από τον Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,76 προς 2,60 του αστυφύλακα (Λοχία) έως Α΄ ΓΕΕΘΑ,

β. των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους τους βαθμούς,

γ. των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ. του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα και η χορηγούμενη κατ' έτος εισοδηματική πολιτική υπολογίζεται και καταβάλλεται ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό .

Γι' αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, ειδικότερα των νέων Αστυφυλάκων-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.

Με αφετηρία τον Β.Μ. του Αστυφύλακα (Λοχία) και ιεραρχία σχέση κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα (Λοχία) έως Αντιστράτηγο (Αρχηγό-ΓΕΕΘΑ).

Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.

Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.

Με θεσμοθέτηση:

α. Π ραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά .

β. Ποσοστού 8% στο Βασικό Μισθό επιδόματος επικίνδυνης εργασίας .

γ. Επιδόματος σπουδών - πτυχίων και

δ. Επέκτασης του ήδη χορηγούμενου επιδόματος πληροφορικής σε όλους τους χρήστες –χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με παροχή κινήτρων :

α. Επιδόματος δρόμου μάχιμων υπηρεσιών (μόνο για όσο διάστημα υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες).

β. Επαναπροσδιορισμ ό του επιδόματος διοίκησης-θέσης-αυξημένης ευθύνης με πραγματική αμοιβή (μόνο για όσο διάστημα υπηρετούν και κατέχουν την θέση).

2 . Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων (κίνητρα) που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δημοσίου που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές και στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στις ίδιες περιοχές.

3 . Άμεση επέκταση της χορήγησης του επιδόματος των 150 € σε όλους τους Αστυνομικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες συνόρων (Τελωνεία της χώρας, επέκταση της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3103/03-ΦΕΚ Α-23).

4. Όλική αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος των παθόντων εν ώρα υπηρεσίας και εκείνων που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου .

5. K αθιέρωση επιδόματος δρόμου για την καθημερινή εργασία στους εκτελούντες μάχιμη υπηρεσία ανερχόμενο σε πέντε (5) ευρώ ανά ώρα.

6. Αναπροσαρμογή του επιδόματος για την πέραν του πενθημέρου εργασία από 46 Ευρώ σε 70 Ευρώ , με δεδομένο ότι το εν

λόγω επίδομα παραμένει καθηλωμένο άνω των πέντε (5) ετών εξαιτίας του τρόπου υπολογισμού της εκάστοτε ετήσιας εισοδηματικής πολιτικής που χορηγείται μόνο στο βασικό μισθό .

7 . Αναπροσαρμογή της ωριαίας χορηγούμενης νυχτερινής αποζημίωσης από τρία (3) ευρώ σε πέντε (5) ευρώΓ΄ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

1 . Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 € για μισθωτούς-συνταξιούχους και καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.

2. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Δ΄ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α

1. Διατήρηση χωρίς συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις όλων των υπαρχόντων επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής με βελτίωση των παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά από αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.

2. Ένταξη των τακτικών επιδομάτων με τις ανάλογες κρατήσεις στις συντάξιμες αποδοχές , και συνυπολογισμό των στις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.

3. Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.

Αθήνα , 12 Δεκεμβρίου 2007

Το 18ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα