Font Size

Cpanel

17ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ευρετήριο Άρθρου
17ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Όλες οι Σελίδες

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
17ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Βουλιαγμένη 5,6 και 7 Δεκεμβρίου 2006

Η αδιαφορία με την οποία η Επίσημη Πολιτεία αντιμετωπίζει τα ώριμα και δίκαια αιτήματα των αστυνομικών υπαλλήλων έχει οδηγήσει αυτούς σε δεινή εργασιακή και οικονομική κατάσταση.

Πριν από δύο (2) περίπου χρόνια, το Πανελλήνιο και η Παγκόσμια Κοινότητα έστεκαν με θαυμασμό μπροστά στο μεγάλο επίτευγμα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας της Χώρας μας, οι οποίοι καταβάλλοντας υπερπροσπάθειες και με ιδιαίτερο γνώρισμα το φιλότιμό τους, έφεραν σε αίσιο πέρας την δύσκολη αποστολή της ασφαλούς διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

Και ενώ απ' τη θετική έκβαση του δύσκολου αυτού εγχειρήματος αναμέναμε να καρπωθούν σημαντικότατα οφέλη οι εργασιακοί μας χώροι, προκειμένου προχωρήσουμε μπροστά, συνεχίζοντας με το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών, διαψευστήκαμε και αντί να γίνουν βήματα εμπρός δυστυχώς παρατηρείται στασιμότητα και οπισθοδρόμηση σε ανησυχητικό βαθμό.

Και γι' αυτό, αντί οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τολμούν να υποδείξουν ως κύριο και μοναδικό υπεύθυνο της άσχημης αυτής κατάστασης τον εργαζόμενο αστυνομικό, μη τολμώντας καν να ομολογήσουν, αλλά και επιμελώς αποκρύπτοντας ότι με τις πολιτικές τους έχουν καταστήσει αυτόν, τον πιο φτωχό συγγενή, χωρίς όραμα για το μέλλον, χωρίς προοπτική εξέλιξης - βαθμολογικής ανέλιξης, με ευτελή αμοιβή, αφού ο βασικός μισθός του νέου Αστυφύλακα δεν ξεπερνά τα 584 Ευρώ το μήνα, υπολειπόμενος κατά πολύ και απ' αυτόν του ανειδίκευτου εργάτη που ανέρχεται στα 629 Ευρώ.

Βιώνοντας αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα και για την αντιστροφή αυτής της άσχημηςκατάστασης, εμείς οι αστυνομικοί που συμμετέχουμε στις εργασίες του 17 ου Πανελλαδικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, εκφράζοντας επίσης την έντονη ανησυχία μας και καταδικάζοντας τα κρούσματα ακραίων συμπεριφορών, που αμαυρώνουν τη θετική εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας και του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ομόφωνα αποδεχόμαστε και επικυρώνουμε την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την διαγραφή από μέλος της, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, εγκρίνουμε το παρόν ψήφισμα και

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε

την επίλυση των παρακάτω αιτημάτων θεσμικού, οικονομικού, φορολογικού και ασφαλιστικού περιεχομένου:Α΄ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α

1. Τροποποίηση του συνδικαλιστικού Νόμου 2265/1994 και αποκατάσταση των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους Αστυνομικών, προ και μετά την ισχύ του ανωτέρω Νόμου.

2. Επαρκή αριθμό εισαγωγής αστυνομικών κατ' έτοςστις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων και με προκήρυξη εισαγωγής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 3.000 θέσεων αστυφυλάκων, έτσι ώστε να καλυφθούν στοιχειωδώς οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις που ξεπερνούν τις 6.000 και βαίνουν κάθε χρόνο αυξανόμενες. Διασφάλιση της υπηρεσιακής - εργασιακής πορείας αυτών από την νόθευση και μεταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

3. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητος.

4. Αναβάθμιση- Επανακαθορισμός του συστήματος εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης, της δια βίου εκπαίδευσης και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου.

5. Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό - αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα για όλους τους βαθμούς (βαθμολόγιο) και για τους χαμηλόβαθμους που εισήλθαν με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων και τους αποφοίτους λυκείων που θα μετεκπαιδευτούν.

6 .Ενιαία επετηρίδα για τους Αξιωματικούς Τμήματος Μετ/σης (ΤΕΜΑ) και σε αρνητική περίπτωση αναλογικός καθορισμός εντός των οργανικών θέσεων, ήτοι ενός (1) Υποστρατήγου, τεσσάρων (4) Ταξιάρχων, δέκα οχτώ (18) Αστυνομικών Διευθυντών, τριάντα (30) Αστυνομικών Υποδιευθυντών και εβδομήντα πέντε (75) Αστυνόμων Α΄.

7 . Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα.

8. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας , για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε βάρος του σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

9. Διασφάλιση των απαιτούμενων όρων και συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας των αστυνομικών, με την άμεση έκδοση των επιβαλλόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως ο Νόμος ορίζει.

10. Ενημέρωση και εμπέδωση των διατάξεων του νέου νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων - ίδρυση και λειτουργία των επιβαλλόμενων από το Νόμο σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης.

11. Την διενέργεια προμηθειών κατά τα πρότυπα των Ενόπλων Δυνάμεων και δημιουργία υπηρεσίας προμηθειών Ελληνικής Αστυνομίας με συμμετοχή στις οικείες επιτροπές και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων.Β΄ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

1. Υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης για καταβολή της αύξησης των 140 Ευρώ στον Βασικό Μισθό του Ανθυπολοχαγού με σταδιακή ενσωμάτωση των τακτικών επιδομάτων και αναλογία κλίμακας 1 προς 3 από τους βαθμούς Λοχία (Αστυφύλακα) έως Α' ΓΕΕΘΑ (Αρχηγός) και όχι Ανθυπολοχαγών-ΓΕΕΘΑ.

2. Αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος εξ' αιτίας της χορηγούμενης εισοδηματικής πολιτικής:

Το έτος 2003 καταρτίσθηκε από την τότε Κυβέρνηση νέο μισθολόγιο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ενσωμάτωση των επιδομάτων στο Βασικό Μισθό και την αύξηση αυτού.

Άγνωστο για ποιο λόγο, εξαιρέθηκαν απ' αυτό μόνο οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί.

Με δεδομένο ότι οι αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα (Β.Μ. Αστυφύλακα 584Ευρώ) και μόνο εξ' αιτίας αυτού του γεγονότος, έκτοτε και μέχρι σήμερα, από τη χορηγούμενη κατ' έτος εισοδηματική πολιτική το ένστολο προσωπικό έχει σημαντική απώλεια εισοδήματος (εξαντλήθηκε για το έτος 2007 3,6% αύξηση στον Β.Μ.).

Κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 η απώλεια του εισοδήματος υπερβαίνει το 2% κατ' έτος και συνολικά 6%. Απώλεια η οποία είναι μεγαλύτερη αν υπολογισθούν και μια σειρά άλλοι παράγοντες, όπως ο πραγματικός πληθωρισμός, η ακρίβεια, η μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου κ.λ.π.

Ως εκ τούτου, για το επόμενο έτος, προκειμένου να καλυφθούν μόνο οι απώλειες και χωρίς να διεκδικούμε οποιαδήποτε λογική αύξηση των αποδοχών, η εισοδηματική πολιτική για το 2007 για να είναι ανάλογη και ίση με του δημοσίου υπαλλήλου πρέπει να προσδιορισθεί για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας στο 9,6% στο Β.Μ. ήτοι: (2%+ 2%+2%+3,6%).

3. Εισαγωγικός Μισθός του νέου Αστυφύλακα 1250Ευρώ.

4. Κατάρτιση νέου μισθολογίου:

Το υφιστάμενο (ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων Ασφαλείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ' αιτίας:

α. της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον Αστυφύλακα-Λιμενοφύλακα-Πυροσβέστη-Λοχία, αλλά η μονάδα είναι από τον Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,76 προς 2,60 του αστυφύλακα (Λοχία) έως Α΄ ΓΕΕΘΑ,

β. των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους τους βαθμούς,

γ. των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Γι' αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, ειδικότερα των νέων Αστυφυλάκων-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.

Με αφετηρία τον Β.Μ. του Αστυφύλακα (Λοχία) και ιεραρχία σχέση κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα (Λοχία) έως Αντιστράτηγο (Αρχηγό-ΓΕΕΘΑ).

Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.

Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.

Με θεσμοθέτηση:

α. πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά.

β. με 8% ποσοστό στο Βασικό Μισθό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

γ. με επίδομα σπουδών (πτυχίων).

Με παροχή κινήτρων :

α. με επίδομα δρόμου μάχιμων υπηρεσιών (μόνο για όσο διάστημα υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες)

β. Επαναπροσδιορισμός του επιδόματος διοίκησης-θέσης-αυξημένης ευθύνης με πραγματική αμοιβή (μόνο για όσο διάστημα υπηρετούν και κατέχουν την θέση).

5.Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων (κίνητρα) που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δημοσίου που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές και στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στις ίδιες περιοχές.

6.Άμεση επέκταση της χορήγησης του επιδόματος των 150 Ευρώ σε όλους τους Αστυνομικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες συνόρων (Τελωνεία της χώρας, επέκταση της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3103/03-ΦΕΚ Α-23).

7 . Ευεργετικές διατάξεις-κίνητρα για τους υπηρετούντες στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με διπλασιασμό του επιδόματος δρόμου (μάχιμων υπηρεσιών).Γ΄ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

1. Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 Ευρώ για μισθωτούς-συνταξιούχους και καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.

2. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Δ΄ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α

1. Διατήρηση χωρίς συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις όλων των υπαρχόντων επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής με βελτίωση των παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά από αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.

2. Ένταξη των τακτικών επιδομάτων με τις ανάλογες κρατήσεις στις συντάξιμες αποδοχές , και συνυπολογισμό των στις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.

3. Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.

Υπό το βάρος των τελευταίων δυσάρεστων εξελίξεων και του μεγέθους των χρόνιων αιτημάτων για τα οποία επιζητούνται εναγωνίως άμεσες λύσεις,

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να ενισχύσουν με τη δράση τους το συνδικαλιστικό μας κίνημα, δίνοντας μια πρώτη απάντηση με τη μαζική συμμετοχή όλων στην ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006.

Το 17ο Πανελλαδικό Συνέδριο

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα