Εγκρίνεται το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για παράταση της Βραχείας Αδείας

Εγκρίνεται το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για παράταση της Βραχείας Αδείας

poasy

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 302/2/73-β

 

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας αδείας έτους 2020»

 

Σχετ : Υπ' αριθ. 302/2/73 από 05/11/2020 έγγραφό μας

          

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή μας, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας αδείας έτους 2020 μέχρι την 31/03/2021, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .