Δάνεια Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2020

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για επιπλέον δάνεια στους ασφαλισμένους που ανήκουν στα ταμεία της τέως Ε.Χ.

Επανέναρξη υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δανείων έτους 2020

Καταργείται η προϋπόθεση των 30 ετών ασφάλισης για τη χορήγηση του εφάπαξ

Δάνεια Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2020

Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .