Αναστολή προαγωγικών εξετάσεων για το βαθμό του Αρχιφύλακα, έτους 2020

Αναστολή προαγωγικών εξετάσεων για το βαθμό του Αρχιφύλακα, έτους 2020

poasy

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 314/9/13β

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Αναστολή προαγωγικών εξετάσεων για το βαθμό του Αρχιφύλακα, έτους 2020»

 

Σχετ.: Υπ’ αριθ. 314/9/13 από 07 Νοεμβρίου 2020 έγγραφό μας

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής παρέμβασής μας προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο, κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σας γνωστοποιούμε ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα, έτους 2020, ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .