Ανακοινώσεις Π.Ο.ΑΣ.Υ. έτους 2020

Κυριακή, 03 Μαΐου 2020 23:41

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 30-04-2020

Γράφτηκε από
Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 30-04-2020
Χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Παρασκευή, 01 Μαΐου 2020 00:26

Εργατική Πρωτομαγιά 2020

Γράφτηκε από
Εργατική Πρωτομαγιά 2020
Η ατομική ευθύνη δεν αντικαθιστά τις κρατικές υποχρεώσεις
Άρση της Απόφασης του Υπουργού για αναστολή χορήγησης αδειών
Συνάντηση με Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020 12:49

Δάνεια Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2020

Γράφτηκε από
Δάνεια Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2020
Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Εφαρμογή Κ.Υ.Α. αντιμετώπισης κορωνοϊού - Ασφάλεια αστυνομικών & πολιτών

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .