Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2022

Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2022

poasy

 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 302/2/86

 

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας  

           Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

 

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού

                Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ

          2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2022»

 

Κύριε Αρχηγέ,

Μετά από μια μακρά περίοδο μετ΄ εμποδίων χορήγησης των αδειών αστυνομικού προσωπικού, φρονούμε ότι η οπισθοχώρηση της υγειονομικής κρίσης, και ο περιορισμός των εκτάκτων μέτρων που έληξαν πρόσφατα, επιτρέπουν πλέον την εξομάλυνση της άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Ειδικότερα, δεν κατέστη εφικτό να αξιοποιηθεί τους θερινούς μήνες το δικαίωμα χορήγησης βραχείας άδειας λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών αλλά και των προγραμματισμένων για το ίδιο διάστημα θερινών αδειών.

Αιτούμαστε, λοιπόν, την παράταση του χρόνου διάνυσης της βραχείας άδειας, έτους 2022, έως και την 31-03-2023 ικανοποιώντας εύλογα αιτήματα συναδέλφων μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .