Ικανοποιούνται συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά αιτήματα

Ικανοποιούνται συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά αιτήματα

poasy

 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 605/14/9γ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τις θέσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος για διατάξεις του νομοσχεδίου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» που συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στο πλαίσιο ακρόασης εκπροσώπων φορέων.

Ειδικότερα, εκφράσαμε την ικανοποίησή μας διότι επιλύονται αιτήματά μας:

α) Με το άρθρο 24 επεκτείνεται σε όλους τους αστυνομικούς η μάχιμη πενταετία, ανεξαρτήτως υπηρεσίας και αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.

β) Με το άρθρο 72 καταργείται η ειδική εισφορά 1% και

γ) διότι κατά τη διαβούλευση, αποσύρθηκε η διάταξη του άρθρου 4 του ν.4387/2016 που αδικούσε τους τραυματισθέντες εν υπηρεσία συναδέλφους, καθώς και τις ορφανικές οικογένειες αυτών.

Στη συνέχεια τονίσαμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί το άρθρο 27 «Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο κλπ» ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές στο καθεστώς έκδοσης των συντάξεων αναπηρίας, αφού η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει τις αντίστοιχες υποδομές. Ενώ στην εισηγητική έκθεση – ανάλυση των άρθρων του νομοσχεδίου περιγράφεται η ικανοποίηση του αιτήματός μας, αυτό δεν αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα, αν ψηφιστεί ως έχει, να προκαλεί προβλήματα τόσο τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ όσο και στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Τέλος, υποβάλλαμε σχετική διάταξη που συζητήσαμε ήδη με τις ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και αφορά στην  τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4554/2018, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς, όπως όλοι οι ασφαλισμένοι, να μην χάνουμε καμία ημέρα σύνταξης, δηλαδή να λαμβάνουμε σύνταξη από την επόμενη ημέρα της διαγραφής μας από το σώμα, κατοχυρώνοντας την ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων. Στην περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας δεν δέχεται την τροποποίηση,  του νόμου 4554/2018, προτείναμε να υπάρξει νέα διάταξη στο κατατεθέν νομοσχέδιο που ο αστυνομικός να διαγράφεται από την ενεργό υπηρεσία την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση και η αίτηση συνταξιοδότησης να μπορεί να γίνεται όσο ο συνάδελφος είναι στην ενέργεια.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .