Ευρείας κλίμακας αστυνομικά μέτρα

Ευρείας κλίμακας αστυνομικά μέτρα

poasy

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 900/7/7

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

 

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

            2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Ευρείας κλίμακας αστυνομικά μέτρα»

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Ενόψει της αυριανής κινητοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτροπή επεισοδίων κατά την τέλεση διαφόρων εκδηλώσεων, μετά από πλήθος αιτημάτων Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, σας καλούμε, με βάση και την πρόσφατη ανάλογη απόφασή σας για τα μέτρα που ελήφθησαν στην επέτειο του «Πολυτεχνείου», να χαρακτηριστούν ευρείας κλίμακας όλες οι μετακινήσεις αστυνομικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .