Σε διαβούλευση η ρύθμιση για την αποζημίωση στα γήπεδα

Σε διαβούλευση η ρύθμιση για την αποζημίωση στα γήπεδα

poasy

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.:800/3/60α

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ακόμα μια πρόταση της Ομοσπονδίας μας με θέμα την αποζημίωση των αστυνομικών λόγω συμμετοχής της αστυνομίας σε μέτρα τάξης και ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων, λαμβάνει σάρκα και οστά και εμπεριέχεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Ειδικότερα, το άρθρο 67 του σχετικού σχεδίου νόμου προβλέπει τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ύψους 30 ευρώ για κάθε ημέρα, με ανώτατο όριο των 83.300 συνολικά ημερών απασχόλησης  και  συνολική δαπάνη έως 2.500.000,00 ευρώ, ετησίως,  με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επικινδυνότητας των αγώνων απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων.

Οι επί μέρους ενστάσεις μας επί όλων αυτών ήδη έχουν διατυπωθεί με την υπ.’ αριθμ. 800/3/60, από 13 Νοεμβρίου 2023 ανακοίνωσή μας και αξιώνουμε να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαβούλευσης ώστε η καταβολή της αποζημίωσης να γίνεται κατά τρόπο δίκαιο και ισομερή, χωρίς διακρίσεις, αυθαιρεσίες κλπ., με μια διαδικασία άμεσα εφαρμόσιμη.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .