Σημαντικές αποφάσεις στην Εαρινή Σύνοδο της EuroCop

Σημαντικές αποφάσεις στην Εαρινή Σύνοδο της EuroCop

poasy

    

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 600/9/131

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, η Εαρινή Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών (EuroCop) με την ουσιαστική συμμετοχή του εκλεγμένου μας στην Εκτελεστική Επιτροπή αυτής, Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής  κ. Γεωργίου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, καθώς και Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μας.

Στη Σύνοδο,  που φιλοξενήθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Μάλτας, συμμετείχαν αστυνομικοί - εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από όλη την Ευρώπη  και παρευρέθηκαν Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μάλτας, μεταξύ άλλων η Επικεφαλής του Τμήματος Συνεργασίας στον Τομέα της Αστυνομίας και της Στέρησης της Ελευθερίας του Συμβουλίου της Ευρώπης κα Tanja Rakusic-Hadzic, ο Υπουργός Εσωτερικών, Ασφάλειας και Απασχόλησης της Μάλτας κ. Byron Camilleri, ο Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Angelo Gafà, οι οποίοι χαιρέτισαν τις εργασίες και ανέπτυξαν ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα:

Α) Το Τμήμα Συνεργασίας στον Τομέα της Αστυνομίας και της Στέρησης της Ελευθερίας (πρώην Τμήμα Συνεργασίας Ποινικού Δικαίου) βοηθά τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εθνική νομοθεσία και πρακτική, αλλά και να ανταποκριθούν στις συστάσεις των οργάνων επίβλεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης  (του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, καθώς επίσης του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης).

Πιο συγκεκριμένα, η κα Tanja Rakusic-Hadzic αναφέρθηκε στο ρόλο ύπαρξης ενός Αστυνομικού Δικτύου το οποίο:

  • Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων όσον αφορά στις θεμελιώδεις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
  • Διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων τεχνικών μεταξύ των αστυνομικών των κρατών μελών.
  • Μελετά τις κοινές προκλήσεις νέων μορφών εγκλήματος ή νέων κοινωνικών φαινομένων.
  • Υποστηρίζει την ενσωμάτωση υφιστάμενων αστυνομικών προτύπων από τα κράτη μέλη.
  • Αναλύει τις επιπτώσεις της αστυνομικής δραστηριότητας στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Κράτη - Μέλη.
  • Συμμετέχει, όπου χρειάζεται, στην ανάπτυξη και τον καθορισμό πρόσθετων μέσων συνεργασίας, επωφελούμενοι από την τεχνογνωσία και την άποψη των εκπροσώπων της αστυνομίας

Επίσης, η ίδια αναφέρθηκε και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT),  που αποτελείται από 46 μέλη, τα οποία εργάζονται με την ατομική τους ιδιότητα, είναι ανεξάρτητα, δεν εκπροσωπούν το κράτος για το οποίο έχουν εκλεγεί και τομέας ενδιαφέροντός τους είναι οι χώροι κράτησης (Αστυνομικά Τμήματα, φυλακές, κέντρα κράτησης ανηλίκων, κέντρα κράτησης μεταναστών, ψυχιατρικά νοσοκομεία ή οίκοι κοινωνικής φροντίδας), ώστε να ελέγχουν πώς αντιμετωπίζονται τα άτομα που στερούνται την ελευθερία τους.

Με τη σειρά του, ο Υπουργός κ.  Byron Camilleri μίλησε για την τοποθέτηση καμερών σώματος στους αστυνομικούς, μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και όπως είπε, έχει δώσει περισσότερα μέσα προστασίας στην αστυνομία, προκειμένου να τεκμηριώνονται τα γεγονότα, ειδικά δε όταν υπάρχουν βίντεο από αυτόν τον εξοπλισμό είναι πολύ χρήσιμα ακόμη και στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης. Πρόκειται για ένα εργαλείο ωφέλιμο και προστατευτικό τόσο για τους αστυνομικούς όσο και για το κοινό που οδήγησε στο να μειωθούν σε σχέση με το παρελθόν τόσο τα επεισόδια όσο και οι αβάσιμοι ισχυρισμοί κατά αστυνομικών.

Β) Με βασικό σύνθημα «Προστατεύστε τους Προστάτες» (#ProtectingtheProtectors), κατά τη διάρκεια της Συνόδου, αναπτύχθηκαν επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους Αστυνομικούς σε όλη την Ευρώπη, ενώ εγκρίθηκε και ένα ειδικό Μανιφέστο για τις Ευρωεκλογές του ερχόμενου Ιουνίου, το οποίο είχε προετοιμαστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της EuroCop, ως ένας οργανισμός-ομπρέλα για όλα τα αστυνομικά συνδικάτα και τις ενώσεις του αστυνομικού προσωπικού στην Ευρώπη (εκπροσωπεί 30 αστυνομικές ενώσεις και οργανώσεις με μέλη πάνω από 230.000 αστυνομικούς σε 25 ευρωπαϊκές χώρες).

Το Μανιφέστο περιέχει τις βασικές αρχές και προτεραιότητες της Συνομοσπονδίας προς όφελος των Ευρωπαίων Αστυνομικών. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας είναι το Μανιφέστο αυτό να λειτουργήσει ως κατευθυντήριο έγγραφο για τις προτεραιότητές της κατά  τη νομοθετική περίοδο 2024-2029. Απευθύνεται σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα, υποψήφιους στις εκλογές της ΕΕ, τους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές και τους νέους Επιτρόπους.

Η EuroCOP με το έγγραφο αυτό καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να υποστηρίξουν τις αξίες και τις προτεραιότητές της προκειμένου να οικοδομηθεί μια δίκαιη και ασφαλής Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω τριών δεσμεύσεων:

- Καταπολέμηση της βίας κατά της αστυνομίας.

- Εγγύηση δίκαιων συνθηκών εργασίας και κοινωνικών δικαιωμάτων για τους αστυνομικούς.

- Διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Η EuroCOP επιδιώκει το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσουν και υλοποιήσουν τις προτεραιότητές της αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της βίας κατά των αστυνομικών με ολιστικό τρόπο και ξεκινώντας από τη σωστή καταγραφή των σχετικών δεδομένων.

Το εν λόγω Μανιφέστο αποφασίστηκε και συμφωνήθηκε, στο πλαίσιο της προώθησης των διεκδικήσεων της Συνομοσπονδίας στην καρδιά της Ευρώπης - εκεί που λαμβάνονται δηλαδή οι αποφάσεις - όπως αποσταλεί σε όλους τους νυν Ευρωβουλευτές και Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και σε όλους τους υποψηφίους, μετά τη δημοσίευση του σχετικού καταλόγου. Επίσης κάθε οργάνωση – μέλος της EuroCop να κοινοποιήσει με τη σειρά της τις θέσεις της Συνομοσπονδίας σε όλους τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές σε κάθε χώρα με κατ΄ ιδίαν  συναντήσεις ή όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .