Εγκρίθηκαν νέα δάνεια εκτάκτων αναγκών από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Εγκρίθηκαν νέα δάνεια εκτάκτων αναγκών από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

poasy

     Αθήνα, 20 Μαΐου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 506/5/33

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, ασφαλισμένων στα ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση: α) εξακοσίων εβδομήντα έξι (676) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. και β) τριακοσίων τριάντα έξι (336) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας - θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι δεν ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, κατανοώντας τις διαρκείς ανάγκες των συναδέλφων για δάνειο και ως εκ τούτου η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται κανονικά.          

Διαρκής επιδίωξη της Ομοσπονδίας μας αποτελεί η περαιτέρω αύξηση του συνόλου των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε να τυγχάνουν ικανοποίησης ολοένα και περισσότερα αιτήματα.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .