Ενέργειες διοίκησης και συνδικαλιστικές αρμοδιότητες

Επεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την εκλογική αποζημίωση

Εντυπωσιακή έκθεση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευμένου προσωπικού

Αναχρονιστική διαταγή του κ. Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος

Έλεγχος τουριστικών λεωφορείων που διενεργούν επιβατικές μεταφορές στα πλαίσια εκπαιδευτικών μετακινήσεων-εκδρομών

Ενίσχυση υπηρεσιών αστυνόμευσης

Αιτήματα της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Εγκρίθηκαν από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δάνεια εκτάκτων αναγκών έτους 2023

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .