Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2019

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2019

 

poasy

Αθήνα, 08 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 302/2/69γ

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2019»

 

Σχετ.: Υπ’ αριθ. 302/2/69α από 24/02/2020 έγγραφό μας

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής παρέμβασής μας προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο, κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σας γνωστοποιούμε ότι εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής άδειας έτους 2019 μέχρι την 31/05/2020.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

(To υπ’ αριθ. 302/2/69α από 24/02/2020 έγγραφό μας εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .