Εγκρίνεται το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για χορήγηση αδειών

Εγκρίνεται το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

poasy

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 302/2/76γ

 

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας»

 

Σχετ : Υπ' αριθ. 302/2/76α από 12/12/2020 έγγραφό μας

          

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή μας, εγκρίθηκε η χορήγηση αδειών στο αστυνομικό προσωπικό και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .