Θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2020

Θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2020

poasy

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 301/4/18

            

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των συμπληρωματικών μεταθέσεων για το έτος 2020 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .