Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του π.δ. που ορίζουν αποκλεισμό στο δικαίωμα της υπηρέτησης

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Π.Δ. που ορίζουν αποκλεισμό στο δικαίωμα της υπηρέτησης

poasy

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 200/4/293

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των αιρετών εκπροσώπων του αστυνομικού προσωπικού από το δικαίωμα της υπηρέτησής τους σε οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ), με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται αυτοί άνισα και αντισυνταγματικά!

Η απαράδεκτη αυτή διάταξη περιλαμβάνεται και στο νέο π.δ. 82/2020 (ΦΕΚ 183/Α/23-9-2020), σύμφωνα με το οποίο επέρχεται τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α' 281) και π.δ.7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α' 14).

Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός αποτελεί επανάληψη της απαράδεκτης διάταξης που είχε θεσπιστεί για πρώτη φορά το 1999 και αφορούσε στη στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 2 του ν.2713/1999), προξενεί δε κατάπληξη η ανάσυρσή της, μετά από 20 και πλέον έτη, για να εφαρμοστεί σε μια Υπηρεσία που δημιουργήθηκε ως καινοτόμος δράση με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα μας. Το γεγονός ότι αποκλείεται από το ανθρώπινο δυναμικό της κάθε εκπρόσωπος σωματείου ή Ομοσπονδίας, όχι μόνο προσβάλλει το συνδικαλιστικό μας κίνημα αλλά εισάγει και  νέα ήθη στον αστυνομικό οργανισμό, εντάσσοντας τους αστυνομικούς και τις αστυνομικές Υπηρεσίες σε «κατηγορίες», ωσάν το κριτήριο της εχεμύθειας και του υπηρεσιακού απορρήτου, να υπόκειται σε υπηρεσιακές ή και άλλες σκοπιμότητες και μάλιστα χωρίς τις αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις.

Το παράδοξο επίσης είναι ότι αποκλείονται και όσοι έχουν υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία ή υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών (!). Άραγε, σε τι είναι ύποπτοι όλοι αυτοί και εφόσον είναι, δεν δικαιούμαστε να γνωρίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία που κατηγοριοποιούνται και κατατάσσονται αναλόγως;

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι η φορμαλιστική στελέχωση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας με κριτήρια άλλων εποχών, αλλά η ώθηση της Ελληνικής Αστυνομίας συνολικά σε μια άλλη τροχιά με επαγγελματικά κριτήρια και όρους ανάπτυξης, ζητούμενα ακόμα και σήμερα για ένα Σώμα που θέλει να λέγεται σύγχρονο και δημοκρατικό.

Η Ομοσπονδία μας, τέλος, επισημαίνει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα εξετάσει περαιτέρω τη συνταγματικότητα της διάταξης αυτής, απορρίπτοντας κάθε μορφής διακρίσεις εις βάρος του αστυνομικού προσωπικού και δη των δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων του.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .