Θέσεις κατωτέρων αξιωματικών για τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2023 με αντικειμενικά κριτήρια 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .