Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

poasy

Αθήνα, 15 Απριλίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 504/9/3

 

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εκδοθείσα από τον e-ΕΦΚΑ 44/2023 εγκύκλιος περί «Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα», αφορά μόνο τους συναδέλφους που υπέστησαν κράτηση ΤΠΔΥ, 1% και μόνο για ένα μήνα (Δεκέμβριο 2022).

Η κράτηση έγινε εκ παραδρομής από τη Διαχείριση Χρηματικού λόγω προπληρωμής μισθοδοσίας και αποδόθηκε στον ΕΦΚΑ, αν και η ισχύς του άρθρου 84 του Νόμου 4997/2022 ξεκινούσε από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου (25-11-2022).

Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, ενημερωθήκαμε ότι για την επιστροφή της κράτησης (1% ΤΠΔΥ του μήνα Δεκεμβρίου) θα εκδοθεί νέα οδηγία, ώστε το αναλογούν ποσό να επιστραφεί στους εκκαθαριστές (διαχειριστές χρηματικού), οι οποίοι με τη σειρά τους θα το αποδώσουν στους ασφαλισμένους υπαλλήλους που τους είχε γίνει η κράτηση.

Άρα, δεν χρειάζεται καμία αίτηση από τους συναδέλφους και καμία μεμονωμένη ενέργεια, καθώς έχουν γίνει από την Ομοσπονδία οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .