Διακοπή πάγιας κράτησης υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

poasy

Αθήνα, 22 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ.:505/7/9η 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατόπιν επικοινωνίας της Ομοσπονδίας με τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας / ΓΔΟΥΕΣ και σε συνέχεια παρεμβάσεών μας με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των μερισματούχων συναδέλφων μας (σχετ.  έγγραφά μας 505/7/9 από 22 Ιανουαρίου 2024, 505/7/9ε από 07 Μαρτίου 2024 και 505/7/9στ από 14 Μαρτίου 2024) ενημερωθήκαμε ότι η μισθοδοσία μηνός Μαΐου 2024, περιλαμβάνει τη διακοπή της πάγιας κράτησης υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ για τους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η επιστροφή των αναδρομικών κρατήσεων που υπέστησαν αδίκως οι προαναφερόμενοι και αφορούν το διάστημα από 09/02/23 έως 04/24, θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .