Επεστράφη η κράτηση 1% για το ΤΠΔΥ και το ΜΤΣ

Επεστράφη η κράτηση 1% για το ΤΠΔΥ και το ΜΤΣ

poasy

     Αθήνα, 24 Απριλίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 504/9/3δ

 

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Επεστράφη η κράτηση 1% για το ΤΠΔΥ και το ΜΤΣ»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας με Αρ. Πρωτ.:504/9/3γ από 17/04/2024 και μετά την απάντηση της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/ΓΔΟΥΕΣ, σας ενημερώνουμε ότι η κράτηση 1% που έγινε με τη μισθοδοσία Δεκέμβριου 2022, όλων των συναδέλφων μας είτε της Αστυνομίας Πόλεων είτε της Χωροφυλακής για το ΤΠΔΥ και το ΜΤΣ, αντίστοιχα, αποδόθηκε με την μισθοδοσία Ιανουαρίου 2023, μαζί με τις ημέρες του Νοεμβρίου (από την ψήφιση του νόμου, την 25η Νοεμβρίου 2022).

Οι συνάδελφοι μπορούν να δουν την επιστροφή στο σημείωμα αποδοχών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 στις κρατήσεις με αρνητικό πρόσημο.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/ΓΔΟΥΕΣ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .