Δικαιώματα γάμου τέως Χωροφυλακής

Δικαιώματα γάμου τέως Χωροφυλακής

poasy

 

     Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 315/2/43γ

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Δικαιώματα γάμου τέως Χωροφυλακής»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα συναδέλφων μας – μελών Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, αναφορικά με την εισφορά για την αναγνώριση γάμου.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία απευθύνθηκε  στις 12 Απριλίου 2024 στον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Ταξίαρχο ε.α. κ. Δημήτριο ΧΑΤΣΙΚΑ, ζητώντας να μας απαντήσουν εμπεριστατωμένα, βάσει ποιων διατάξεων έχουν ληφθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Ταμείου οι απορριπτικές αποφάσεις που προκάλεσαν τα εύλογα παράπονα των συναδέλφων μας.

Σύμφωνα με το Υπ. Αριθ. Πρωτ. Φ. 821.2/2/6140 Σ.1310, (από 19 Απριλίου 2024) έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Παροχών –Τμήμα Μητρώων του Μ.Τ.Σ., οι μέτοχοι μερισματούχοι (εφόσον δεν έχουν κάνει αναγνώριση γάμου) οφείλουν να καταβάλλουν στο Μ.Τ.Σ. χρηματικό ποσό ίσο με το 1/3 του Β.Μ. του μισθολογικού κλιμακίου, που λαμβάνουν κατά το χρόνο καταβολής, για την αναγνώριση γάμου, εφόσον αυτός (γάμος) τελέστηκε μέχρι την  23-7-2002, ανεξάρτητα από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του μετόχου – μερισματούχου. Το γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε και με την υπ’ αριθμ. 20561/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία μας, σε ανύποπτο χρόνο και ενόψει της τροποποίησης της έως τότε ισχύουσας νομοθεσίας, μετά από παρέμβασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ., είχε αιτηθεί και πετύχει τη μείωση της προβλεπόμενης εισφοράς του ενός βασικού μισθού στο 1/3 αυτού.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .