Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου

poasy

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 200/2/240α

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνεδρίασε στις 27 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και ενημερώθηκε για τις ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν:

Α) Οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου και η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας, στις 4 και 5 Μαρτίου 2024, όπου παρουσία των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, των Πολιτικών Κομμάτων και των συνδικαλιστικών φορέων, αναδείχθηκαν τα οξυμένα προβλήματα και οι κυβερνητικές ευθύνες για σειρά σοβαρότατων ζητημάτων, όπως:

- η μη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας και η εργασιακή ανασφάλεια που νιώθουν οι συνάδελφοί μας, λόγω αποφάσεων της διοίκησης κ.λπ.

- το ανησυχητικό φαινόμενο των θανάτων από παθολογικά αίτια συναδέλφων μας και άλλα.

Επισημαίνεται ότι στο Γενικό Συμβούλιο, εγκαλέσαμε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ορισμένες δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν εύλογη οργή και αγανάκτηση, ενώ καλέσαμε τον κ. Αρχηγό να συνταχθεί με το καθολικό αίτημά μας για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας. Προειδοποιήσαμε, επιπροσθέτως, τα Πολιτικά Κόμματα ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής για κανέναν και ζητήσαμε επισήμως συναντήσεις, προκειμένου να αναπτύξουμε διεξοδικά τα αιτήματά μας. Καταγράψαμε, επίσης, τις αγωνίες των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και τονίσαμε ότι δεν είμαστε δεδομένοι κανενός. Εφόσον δε, δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα ληφθούν αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Επιπλέον, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Υπουργού ότι επίκεινται νομοθετικές παρεμβάσεις για τη δια βίου εκπαίδευση, για τη διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ορισμένων υπηρεσιακών δομών, ζητήσαμε περαιτέρω ενημέρωση, ώστε να υπάρξει διάλογος πριν από οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία.

Β) Καταγγείλαμε την κωλυσιεργία που παρατηρείται στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας, όπως η έκδοση της Κανονιστικής διαταγής για τις μεταγωγές, η κατάργηση της απαράδεκτης κράτησης υπέρ του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (θέμα για το οποίο δικαιωθήκαμε), η εύρυθμη λειτουργία του ΤΑΠΑΣΑ και άλλα.

Γ) Στα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνεται, επίσης, η  6η Συνδιάσκεψη Γυναικών, κατά την οποία αναδείχθηκε η σημασία του πολλαπλασιασμού του γυναικείου πληθυσμού του σώματος και η  επίλυση των προβλημάτων που αναδεικνύουν οι συναδέλφισσές μας, καθώς και οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των Πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών, το Α΄ Ψυχοσάββατο.

Δ) Συγκροτήθηκαν σε σώμα οι Επιτροπές εργασίας, που εξελέγησαν από το 34ο πανελλαδικό συνέδριο και οι οποίες, όπως τονίσαμε, οφείλουν να συμβάλλουν με την ουσιαστικότερή τους λειτουργία, στην αποτελεσματικότητα του αγώνα μας.

Ε) Σημαντικές μας παρεμβάσεις, αποτελούν επίσης:

α) η υποβολή προς τα αρμόδια υπουργεία, σχετικού μας αιτήματος για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με στόχο τη θωράκιση του αστυνομικού, ώστε να μην καταλογίζονται σε αυτόν τυχόν οικονομικές αποζημιώσεις του δημοσίου εξαιτίας θανάτων, τραυματισμών και άλλων βλαβών σε τρίτους, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων,

β) η κοινή με την ΠΟΑΞΙΑ, καταγγελία της απόπειρας ανάθεσης σε ιδιώτες, της χρήσης χώρου του οικήματος του Μ.Τ.Σ., επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας και

γ) η ενημέρωση της Ηγεσίας για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η EuroCop με στόχο τη θωράκιση του ευρωπαίου αστυνομικού (προτείνεται η ίδρυση παρατηρητηρίου καταγραφής της βίας που στρέφεται κατά των αστυνομικών σε όλη την Ευρώπη).

Κατά τη συνεδρίαση, ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στις 22 Μαρτίου 2024, συζητήθηκε στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο η προσφυγή για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, η οποία είχε κατατεθεί από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο κατά του ισχύοντος ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017) και σε συνέχεια των προσφυγών μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τέλος, το Δ.Σ. συζήτησε το αίτημα των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή μιας πτέρυγας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αστυνομικών, στο Αρκάδι Ρεθύμνου. Μετά από ομόφωνη απόφαση, ορίστηκε Τριμελής επιτροπή, όπως ακολουθείται κατά παγία τακτική σε ανάλογα αιτήματα, ώστε να υπάρξει ειδικότερη ενημέρωση όσον αφορά στις απαιτούμενες εργασίες και το εύρος της δαπάνης.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .