Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο

Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο

poasy

     Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 504/2/42

 

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των ερωτημάτων που είχαμε θέσει προς τους αρμόδιους αξιωματούχους αναφορικά με την ερμηνεία εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας από τους καταταγέντες – ασφαλισμένους μετά το 2011, εκδόθηκε νέα εγκύκλιος από τον E-EFKA, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη, υπ’ αριθμ. 43/2023 εγκύκλιό του, βάσει του Ν. 4997/2022.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο (ΕΦΚΑ 434120/2024), είναι πλέον σαφές ότι και αυτοί οι συνάδελφοί μας ανεμπόδιστα τυγχάνουν του δικαιώματος άμεσης εφαρμογής των διαδικασιών αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Η Ομοσπονδία καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στην ταχύτατη διεκπεραίωση των αιτήσεων που υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφό μας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .