Καμία εξέλιξη στις εδώ και μήνες καταγγελθείσες περικοπές των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ.

Καμία εξέλιξη στις εδώ και μήνες καταγγελθείσες περικοπές των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ.

poasy

Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 505/1/28α

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ, συναντήθηκε, ύστερα από αίτημά μας, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) & του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ.Σ., κ. Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου, Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, προκειμένου να συζητηθούν τα  εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων μας.

Ειδικότερα, από την πλευρά μας ζητήσαμε ενημέρωση για την εξέλιξη της πρότασης - τροπολογίας του Ταμείου αναφορικά με τα μερίσματα των συναδέλφων βάσει του νέου μισθολογίου, τονίζοντας ότι η επίμαχη τροπολογία απεσύρθη δύο (2) φορές από τη Βουλή των Ελλήνων, μετά από παρεμβάσεις του Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ώστε να βελτιωθεί και να αρθούν οι εμφανέστατες αδικίες εις βάρος των μερισματούχων με την εισαγωγή των βαθμών του Ταξιάρχου και Αρχιλοχία (αποστρατεία μέχρι την 31/12/2016), αλλά και με την κατάταξη των στελεχών σε μισθολογικές κατηγορίες – μισθολογικά κλιμάκια (αποστρατεία από την 01/01/2017 και εντεύθεν). Επίσης, ζητήσαμε ενημέρωση για την καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και μελλοντικά, σε σχέση με τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, θέσαμε υπόψη του Ταμείου τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στα στελέχη με την εφάπαξ κράτηση τελών γάμου, ύψους ενός βασικού μισθού, μετά την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό (ν.4472/2017), ενώ προτείναμε να εξεταστούν ευέλικτες και δίκαιες λύσεις στο εν λόγω ζήτημα, αίτημα που βαλτώνει στο Ταμείο τα τελευταία δεκαέξι (16) έτη(!), φέρνοντας παραδείγματα λύσεων αντίστοιχων προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίσθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνέχεια, ζητήσαμε ενημέρωση για τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε συνδυασμό με τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις του, ενώ αναφερθήκαμε και στην επιβεβλημένη, μετά τα τελευταία γεγονότα, διεύρυνση του ΔΣ του ΜΤΣ με εκπροσώπους των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας και αναλογική στελέχωση του Ταμείου με προσωπικό που είναι ασφαλισμένα στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (π.χ. Αναπλ. Γενικός Διευθυντής κ.α.).

Τέλος, συζητήθηκε το πλαίσιο νοσηλείας των αστυνομικών - εν ενεργεία και εν αποστρατεία - στο ΝΙΜΤΣ, αλλά και των μελών αυτών, εστιάζοντας στην ίση αντιμετώπιση των στελεχών που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία και το Στρατό Ξηράς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΜΤΣ – ΝΙΜΤΣ, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, τόσο στις αναλογιστικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το 2003 και εντεύθεν, όσο και στα σοβαρά ζητήματα που απασχόλησαν το Ταμείο όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ανέπτυξε το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο όραμά του για τον εκσυγχρονισμό του Ταμείου προς διασφάλιση της μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής βιωσιμότητάς του, για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων – προκλήσεων του μέλλοντος, τη συνεχή επεξεργασία προτάσεων αύξησης εσόδων και περιστολής εξόδων, καθώς και για τη συνεχή παροχή αξιοπρεπούς μηνιαίου μερίσματος, χωρίς καμία μείωση. Για το επίμαχο θέμα της τροπολογίας που περιέχει μειώσεις σε μηνιαία μερίσματα όσων έχουν αποστρατευτεί μέχρι την 31-12-2016, αλλά και αυτών που θα τους απονεμηθεί μέρισμα με τα δεδομένα του νέου μισθολογίου, τόσο ο Πρόεδρος του Ταμείου, όσο και ο Γενικός Διευθυντής αυτού, μας γνώρισαν ότι δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας και συνεπώς ουδεμία βελτίωση στο πλαίσιο υπολογισμού των μερισμάτων, ζητώντας παράλληλα κι από εμάς προτάσεις επί του θέματος.

Ο Γενικός Διευθυντής, μετά από ερώτησή μας, μας επιβεβαίωσε ότι με την τροπολογία που αποσύρθηκε δύο (2) φορές από τη Βουλή προκαλούνται μειώσεις σε μερισματούχους που έχουν αποστρατευτεί μέχρι την 31-12-2016, αλλά και στους νεότερους ανάλογα με το κλιμάκιο, την κατηγορία και το βαθμό, καθώς μειώσεις προκαλούνται και στα Β.Ο.Ε.Α, με παράλληλη εξοικονόμηση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση στον προϋπολογισμό του Ταμείου. Αναφορικά με την εφάπαξ κράτηση τελών γάμου, μας γνώρισε ότι επεξεργάζονται κάποια σενάρια, παρότι δημιουργούνται ζητήματα με όσους έχουν ήδη καταβάλει τον βασικό μισθό, τα οποία ελπίζει ότι θα ξεπεραστούν, ενώ για το Β.Ο.Ε.Α μας γνώρισε ότι από το τέλος του καλοκαιριού έχουμε την έναρξη χορήγησης μέρους του Β.Ο.Ε.Α (έτους 2018) στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, καταγγέλλει την Κυβέρνηση, βάσει της παραπάνω έγκυρης υπηρεσιακής ενημέρωσης, για τη στάση και τη θέση στο θέμα των περικοπών των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, αφού οι αιτιολογικές εκθέσεις των δύο (2) τροπολογιών που κατέβηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από το ΥΠΕΘΑ και αποσύρθηκαν, αναφέρουν ότι διατηρείται το καταβαλλόμενο μέρισμα στο ύψος που ανέρχεται για τους μερισματούχους που αποστρατεύτηκαν πριν την 01-01-2017 με τον ίδιο βαθμό και τα ίδια έτη υπηρεσίας, ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Ταμείου επιβεβαιώνουν αυτό που η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανέδειξε από την πρώτη στιγμή, ήτοι περικοπές σε μερίσματα παλαιών και νέων συνταξιούχων, εντός του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, καλεί τις Ηγεσίες όλων των εμπλεκομένων μερών (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Μετοχικό Ταμείο Στρατού) να συνεργαστούν αρμονικά και από κοινού να εντοπίσουν τις δίκαιες λύσεις για τα στελέχη τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω περικοπές τόσο στα μερίσματα των συνταξιούχων αστυνομικών – στρατιωτικών όσο και στα βοηθήματα των τέκνων μας. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος, θα συνεχίσει τις συναντήσεις του για τη ανάδειξη του προβλήματος και - εφόσον του ζητηθεί - θα είναι «παρών» με τις προτάσεις του στις συναντήσεις που πρέπει να λάβουν χώρα μεταξύ των προαναφερόμενων μερών.

Τα ψέματα έχουν «κοντά ποδάρια»!!!

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .